Håkan Näsman

Håkan Näsman - ett ofullbordat liv

En levnadsteckning sammanställd av neurovetaren och musikforskaren Dr. Björn Merker, Kristianstad.

Levnadsteckning - miniatyrbild



Person- och notarkiv

Håkan Näsmans samlade musikverk, kompositioner, texter, idéskisser och personligt material såsom teckningar/fotoalbum är arkiverade på Landsarkivet i Östersund.
Arkivet finns samlat i Riksarkivets databas under rubriken:
 
Tillgång till arkivet
Arkivmaterialet är öppet för alla. Kopior går att beställa via:
Landsarkivet
Arkivvägen 1
831 31 Östersund
010-476 89 00  
E-post: landsarkivet.ola[at]riksarkivet.se