Integritet

Håkan Näsmans minnesfond hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning, oavsett om informationen lagras digitalt eller i tryck.

De uppgifter som vi samlar in i anslutning till din stipendieansökan behöver vi för att kunna göra ett urval bland de sökande samt administrera urvalsprocessen. Uppgifterna sparas för att utgöra referensmaterial i urvalet till framtida stipendieutdelningar.

Håkan Näsmans minnesfond lämnar inte ut eller säljer dina uppgifter till tredje part, utan ditt medgivande. Undantaget är om berörd tillsynsmyndighet (länsstyrelsen) eller annan myndighet begär att få ta del av informationen. Vi använder också olika tjänster för datalagring där motsvarande policy regleras i avtal.

Du kan när som helst kontakta oss om du vill att vi ska ändra eller radera dina uppgifter. Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna. Observera att inför en stipendieutdelning kan vi enbart ta din ansökan i beaktande om du accepterar att vi sparar de efterfrågade uppgifterna.