Hem

Fond till minne av musikdirektören, kompositören, körledaren och doktoranden Håkan Näsman.


Stipendium

 • Fonden delar årligen ut ett stipendium. 2019 är beloppet 10 000 kronor.
  (Beloppet kan komma att delas mellan flera stipendiater.)
 • Stipendieutdelning är planerad att äga rum lördag 16 mars 2019
  i Östersund.

Vem kan söka stipendium?

 • Behöriga sökande är musikstuderande födda i Jämtland/Härjedalen som antagits till musikstudier
  på eftergymnasial nivå i Sverige, eller annan utbildning som fondens styrelse 
  bedömer likvärdig.
 • Stipendiet kan sökas för alla former av musikstudier, även med inriktning på "hur musik kan
  användas i klinisk verksamhet".
 • Styrelsen skall prioritera ansökningar, som har en tydlig och systematiskt beskriven målbild
  för musikstudierna.
 • Nästa ansökningsperiod äger rum under hösten 2019.

Senast uppdaterad 2019-03-14