Hem

Fond till minne av musikdirektören, kompositören, körledaren och doktoranden Håkan Näsman.


Stipendium

 • Fonden delar årligen ut ett stipendium. 2020 är beloppet 10 000 kronor.
  (Beloppet kan komma att delas mellan flera stipendiater.)
 • Stipendieutdelning var planerad att äga rum lördag 4 april 2020, men ställdes in på grund av smittorisk
  i Östersund.

Vem kan söka stipendium?

 • Behöriga sökande är musikstuderande födda i Jämtland/Härjedalen som antagits till musikstudier
  på eftergymnasial nivå i Sverige, eller annan utbildning som fondens styrelse 
  bedömer likvärdig.
 • Stipendiet kan sökas för alla former av musikstudier, även med inriktning på "hur musik kan
  användas i klinisk verksamhet".
 • Styrelsen skall prioritera ansökningar, som har en tydlig och systematiskt beskriven målbild
  för musikstudierna.
 • Nästa ansökningsperiod startar startar 2020-10-01.

Senast uppdaterad 2020-03-26