Πρώτη Σελίδα

Πυρηνικά: Τουρκία όπως Β. Κορέα;Διερεύνηση σύνδεσης πολιτικών μετρίασης κλιματικών αλλαγών και ενεργειακής αποδοτικότητας με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο νέο διαμορφούμενο από την ενέργεια
γεωπολιτικό περιβάλλον. Μελέτη περιπτώσεων Β. Κορέας και Τουρκίας.


Πρόκειται για μία επιστημονική πραγματεία, κατά την οποία μελετάται το εάν μπορεί να ευσταθεί μια υπόθεσης εργασίας κατά την οποία η Τουρκία σε σύνδεση με τις πολιτικές ενεργειακής αποδοτικότητας και μετρίασης κλιματικής αλλαγής της ΕΕ μπορεί τουλάχιστον να διερευνήσει την επιλογή ανάπτυξης πυρηνικού οπλοστασίου. Για να επιτευχθεί η μελέτη, αρχικά διαπιστώνεται η ύπαρξη ανάλογης σύνδεσης τουλάχιστον σε μία περίπτωση, αυτήν της Β. Κορέας αναφορικά με τις πολιτικές της Κίνας.Λέξεις κλειδιά: Β. Κορέα, γεωπολιτική, διεθνείς σχέσεις, ΕΕ, εμπόριο, ενέργεια, Κίνα, κλιματική αλλαγή, οικονομία, πολιτικές, πολιτικός ρεαλισμός, πυρηνικά όπλα, Τουρκία, φυσικοί πόροι, υδροπολιτική, Μ. ανατολή


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΔΟΣΗ
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΞΟΦΥΛΛΟ)


Πυρηνικά: Τουρκία όπως Β. Κορέα;

ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ
1) Από iTunes - Apple
2) Από Barnes & Noble's
3) Από Rakuten Books
4) Από bol.com
Subpages (1): First Page