Egyesületi verseny

A verseny célja: Az egyesületi tagok körében lehetőséget nyújtani a programokon való részvételeben megnyilvánuló közösségépítő tevékenység díjazására.

Résztvevők köre: Az egyesület teljes tagsága, az elnökség és túravezetők kivételével.

Pontozás rendje: Az egyesület által szervezett bármilyen programon való részvétel alapján. Programonként, melyen a tag jelen van: 1 pont. A programokon való részvétel igazolása a túravezető illetve a programszervező feladata. Az igazolás az elnökség felé szóban történik. A pontversenyt az elnökség tartja nyilván.

Értékelt időszak: első alkalommal 2017. január 01. és 2017. október 31. közötti időszak. Ezt követően pedig minden év november 01. és következő év október 31. közötti időszak. A verseny lezárása nem eshet éppen zajló egyesületi program időtartamára. Ilyen esetben az elnökség döntése alapján az értékelt időszak zárása (és egyben a következő értékelt időszak megkezdése) módosítható.

Díjazás: A versenyen az első 3 legmagasabb pontszámot elérő tag díjazására kerül sor. Indokolt esetben különdíj is kiosztható. A díjazás formájáról, és mértékéről az elnökség dönt. A díjak az évzáró ünnepségen kerülnek átadásra.