Vereniging, voorwaarden (niet volledig)

Het bestuur:

Marcel van der Boom, voorzitter
Nathalie Plantinga, secretaris
Caroline van der Boom, penningmeester


Belangrijkste voorwaarden / statuten:
Aanmelding:
Wij verzoeken u het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij de leiding of te sturen naar ons secretariaat.
 
Lidmaatschap:
Na aanmelding is uw kind lid van Gymnastiekvereniging O.S.S. en staat ingeschreven bij de K.N.G.U. gedurende het lopende seizoen tot de laatste les, doch in ieder geval tot 1 juli van dat jaar. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch, tot schriftelijke opzegging, verlengd.

Let op: Indien U niet schriftelijk opzegd, zijn wij genoodzaakt om de complete verschuldigde contributie te innen. Mocht u te laat opzeggen ( na 1 juli) maar voor 1 september dan moeten wij minimaal € 45,00 in rekening te brengen i.v.m. lidmaatschap KNGU + administratiekosten en na 1 september, maar voor 1 oktober is dit € 75,--  Indien een lid wel heeft deelgenomen aan lessen in het nieuwe seizoen, dan is het lid de complete contributie verschuldigd.
 
Contributie:
Na twee gratis introductielessen bent u contributie verschuldigd. Deze dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Hiervoor kunt u verschuldigde bedrag storten op onze ibanrekening: RABObankrekeningnummer: NL97RABO01174.20.107, tnv GV O.S.S. te Zandvoort. Bij herhaald betalingsverzoek wordt € 25,00 extra administratiekosten in rekening gebracht. De contributie voor de selectiegroep en wedstrijdgroep is incl. wedstrijdgelden voor de verplichte wedstrijden.
 
Onderlinge wedstrijden:
Indien een lid ook lid is van een andere Gymnastiekvereniging en daar mee doet met wedstrijden dan wordt hij/zij uitgesloten van de onderlinge wedstrijden.
Comments