Groepen

Op dit moment hebben we bij Gymnastiekvereniging O.S.S. de volgende groepen:

- Kleutergym (3 tot en met 5 jaar)
Spelen en beweging in 3 kwartier.
De meeste kleuters vinden het heerlijk om te klimmen en te klauteren, te hollen op de bank te rollen of te springen. Spelen en in beweging zijn is belangrijk voor kleuters. De meeste ouders begrijpen ook dat bewegen belangrijk is en zullen hun peuter of kleuter daarvoor ruimte en gelegenheid geven. Helaas is lang niet overal voldoende speelruimte voor de kinderen. Door druk verkeer, kleine huizen en tekort aan speelzalen krijgen kinderen soms weinig kans om zich lekker uit te leven. Dat is onder andere één van de redenen waarom wij speciaal iets organiseren voor kleuters in de vorm van kleutergym.

- 6 tot 9 jaar
Dit is hét uurtje voor kinderen die lekker willen sporten en die het leuk vinden om hun grenzen te verleggen. Er wordt veel met toestellen gewerkt, maar ook de warming-up is aanwezig. Het ringzwaaien, over kasten springen, in de touwen klauteren, een leuk spel doen;het hoort er allemaal bij.

- Vanaf 9 jaar
Deze groep gaat verder met de groep van 6 tot 9 jaar, waar de focus ligt op recreatieve gymnastiek.

- (Pré) selectie groep
Het oefenen voor wedstrijden begint bij deze leeftijdsgroep. Vanaf 8 jaar mag er deelgenomen worden aan de wedstrijden binnen de regio c.q. district. Bij deze lesuren worden er oefeningen uit het landelijk oefenstof systeem geoefend. De toestellen waar op geoefend wordt tijdens deze lesuren zijn: ongelijke brug, lange mat, evenwichtsbalk en sprong. In de leeftijd 8-9 jarigen is turnen een geliefde sport.

- Wedstrijd groep
Naast recreatie turnen kan je bij Gymnastiekvereniging O.S.S. óók terecht voor wedstrijd- of selectie turnen. Er zijn hierbij verschillende niveaus. Je doet dan mee aan wedstrijden, zoals wedstrijden op regionaal niveau en bij hoge waarderingscijfers zelfs nog hoger en natuurlijk tijdens de onderlinge wedstrijddag van O.S.S. tegen het einde van het turnseizoen.
Bij het wedstrijdturnen is bij de kinderen véél inzet, kracht, doorzettingsvermogen, een goede motivatie en natuurlijk véél plezier nodig. De aanwezige de deskundige leiding zet zich in om dit te realiseren.

Comments