6. Gezocht


1. Op dit moment zijn wij op zoek naar commissieleden die ons bestuursteam willen versterken.

Dit zijn mensen die ons bestuur versterken zonder specifieke bestuurstaak. 

Het bestuur van gymnastiekvereniging O.S.S. bestaat uit ten minste drie leden die meerderjarig dienen te zijn en door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De voorzitter, secretaris en penningmeester die door de algemene ledenvergadering in functie worden gekozen, vormen tezamen het Dagelijkse Bestuur. Met inachtneming van het vorenstaande verdelen de leden van het bestuur onderling de werkzaamheden en wijzen uit hun midden hun plaatsvervangers aan. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. Daarnaast kan het bestuur desgewenst uitgebreid worden met maximaal drie commissieleden die de bestuursleden kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Wat doet een commissielid:
- Ondersteunen van de bestuursleden
- Helpen bij het organiseren van de wedstrijden, demonstraties, e.d
- Meedenken met de gang van zaken binnen O.S.S.
- Helpen bij De Grote Clubactie binnen O.S.S.
- Aanwezig zijn tijdens verschillende vergaderingen (maximaal 5 per seizoen).

Interesse of meer informatie? Stuur een e-mail naar secretariaat.oss@outlook.com


2. Op dit moment zijn wij op zoek ouders die een jurycursus willen volgen.

Het volgen van een jurycursus is gratis en betreft meestal drie bijeenkomsten. Het examen hiervoor kan thuis op de computer gemaakt worden. 
Afgelopen jaar hebben wij zeven (!) juryleden erbij gekregen. Wat zijn wij hier blij mee!


Comments