3. Lidmaatschap

proeflessen
Proeflessen (max. 2) zijn vrijblijvend! 
Dit houdt in dat mocht er besloten worden om een kandidaat-lid toch niet bij de vereniging in te schrijven, hier geen kosten aan verbonden zitten. Wordt een kandidaat-lid wel bij de vereniging ingeschreven, dan geldt de eerste (proef)les als start van het lidmaatschap. Voor meer informatie of het aanvragen van een proefles, kunt u een mail sturen aan:   Ledenadministratie

De contributie
De contributie op dit moment bedraagt (seizoen 2020-2021):
€150,00 per turnjaar voor de peuter-kleutergroep op vrijdag 17:00 - 17:45 uur.
€195,00 per turnjaar voor alle recreatiegroepen (1 uur per week)
€350,00 per turnjaar voor de wedstrijdgroep (2 uur per week)*
€225,00 per turnjaar voor de préselectiegroep 17:00 - 18:00 uur


*Bij de wedstrijdgroep geldt tevens dat bij doorstroming naar extra wedstrijden, er per wedstrijd € 35,-- extra kosten betaald dienen te worden, tenzij de leiding mee kan en mag rijden, dan zijn de extra kosten € 25,-

Voor de betaling van de contributie, krijgen alle bestaande leden en nieuwe leden een betalingsbrief toegestuurd per e-mail met daarin de juiste betaalinformatie. 
Bij gymnastiekvereniging O.S.S. te Zandvoort wordt de hoogte van de contributie voor nieuwe leden bepaald aan de hand van verschillende termijnen waarin een kandidaat-lid wordt ingeschreven. Er worden drie verschillende termijnen gehanteerd:
1. september - november
2. december - januari
3. februari - eind seizoen (uitgezonderd mei en juni)

Leden die in het eerste termijn lid worden, betalen het gehele contributiebedrag. Leden die in het tweede of derde termijn lid worden, betalen een gedeelte van het contributiebedrag. De hoogte van de contributie voor leden die lid worden in mei of juni, wordt apart berekend.


Nieuwe leden betalen de vereniging eenmalig inschrijfgeld (€10,-) tijdens de inschrijving van het lid. Dit bedrag is veranderlijk en wordt ieder jaar opnieuw vastgelegd. Bij uitschrijving en opnieuw inschrijven van een lid moet er opnieuw inschrijfgeld betaald worden.
Onze bankrekening: Rabobank, NL97RABO01174.20.107 t.n.v. OSS te Zandvoort


Jeugdsportfonds Sport en Cultuur
Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen zijn bij ons welkom. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt het lesgeven te betalen. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem voor spelregels en veelgestelde vragen. 

Aanvragen lopen via het Jeugdfonds en wordt door de ouder of voogd gedaan. 


Opzegging van lidmaatschap
Opzeggen:  Schriftelijk en voor 1 juli. bij onze ledenadministratie: Ledenadministratie

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden mits het schriftelijk is doorgegeven voor 1 juli van dat turnjaar bij het secretariaat: Secretariaat.oss@outlook.com. Een afmelding via de leiding telt niet als schriftelijke afmelding. Bij een te late afmelding is er sprake van automatische verlenging van het lidmaatschap en de hierbij bijkomende kosten. Na een goedgekeurde beëindiging van het lidmaatschap, wordt een lid uitgeschreven bij de KNGU en uit het eigen ledenbestand. Leden ontvangen hierover een bevestiging van de uitschrijving per e-mail van het secretariaat.
 
Niet op tijd afzeggen kost geld i.v.m. aanmelding per 1 juli bij de KNGU, tussen 1 juli en 1 september € 35,-- en tot 1 oktober € 50,--, daarna de volledige contributie. Mocht u niet betalen, dan zien wij ons genoodzaakt om de vordering uit handen te geven en melding te maken in het sportregister, om zodoende andere sportverenigingen te waarschuwen.Ċ
Nathalie,
10 aug. 2019 12:57
Comments