ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ


 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ