Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 - 15

 1.Νικόλαος Ξανθόπουλος          email: xanthopoulos_1@cyta.gr
 2. Αντώνιος Κελέσης                  email:       antoniskele@hotmail.com
 3.Aλμπάνογλου Κική
 4.Σταυρούλα Γκαδάκη                email:           gadakista@gmail.com
 5.Κωνσταντίνα Τσομπάνογλου  email:       skoul37200@gmail.com
 6.Στέργιος Δέδας                        email:              tdedas@hotmail.gr
 7.Αναστασία Κεχαγιά
 8.Προκόπης Σλίμπας                 email:                packis@deutsch.gr
 9.Πέτρος Αλευράς                     email:          pet.alevras@gmail.com
10.Δημήτριος Κοβάτσης             email:           kovatsis9@gmail.com
11.Παναγιώτης Ανδρέογλου       email:      andreogloup@hotmail.com
12.Βασίλειος Πόπτσης               email:           pop_vass@yahoo.gr
13.Λυκόπουλος Γεώργιος           email:              gk2000@sch.gr
14.Μπάκα Αγγελική                     email:         aggelikibg@yahoo.gr