Hovedside‎ > ‎

Nøkkelopplysninger om Gyland

4436 Gyland

Gyland var fra 1895 - 1964 egen kommune, men er nå en del av Flekkefjord kommune, i Vest-Agder.
 
Gyland er ei bygd med ca 650 innbyggere. Fra nord til sør er bygda 21,5 km lang og fra øst til vest 12 km.  Bosettingen er spredt, med flere grupperinger rundt i bygda. I de siste årene er det Kongevold, med stasjonsområdet, som er blitt det som nærmest kan kalles et sentrum. Her ligger skolen og barnehagen. Like ved ligger jernbanen, og her er stasjon, og butikk.
 
Gyland har vært ei bygd der landbruk og skogbruk har stått sterkt, men også her har dette avtatt med årene. Fortsatt er det likevel en del bønder. Hest har stått sentralt i Gyland i en årrekke. Bygda har egen travbane der det hvert år arrangeres Gyland Grand Prix. Langdistanseritt er populært og Gyland Hestesportslag har arrangert flere store mesterskap, og har deltakere på landslaget.
 
Arealmessig strekker bygda seg vidt, men dette har ikke påvirket aktivitetsnivået. I hovedtrekk er det tre dalfører og ialt 50 garder. Gyland har eget idrettsanlegg/fotballbane, og idrettslaget er flinke til å få igang forballag for de minste. Bygda har også eget A-lag.
Gyland Skytterlag har eget klubblokale og skytebane. Bygda har et rikt og allsidig foreningsliv.  
 
Gyland byr på rik natur og opplevelser, med mange vakre vann og elver. I senere år er det bygd mange hytter og hyttefelt er under utbygging. Også boligfelt er under planlegging.
 
Bygdas historie er gammel, og har flere serverdigheter. Det mest kjente arkeologiske funnet er Gullbrakteatene fra Øysteinshaugen på Gyland, og som er rundt 1500 år gamle. Funnene bekrefter at bygda har hatt kontakt med koninentet tidlig.
 
Rv 42 går gjennom øvre del av Gyland. Riksvei 466 fra Sandvand og sørover i bygda er gjennomfartsåre til Flekkefjord. Det er god forbindelse til Kvinesdal, Feda, Flekkefjord, Bakke, Sirdal og Fjotland.
Comments