Gyland bygdeutvikling


Gyland Bygdeutvikling ble startet våren 2009.
Initiativtakere startet prosessen, der målet var å organisere hele bygda til felles mål, på tvers av politiske interesser.
Intensjonen bak Gyland Bygdeutvikling er å fremme vekst og utvikling av Gyland. Dette vil igjen føre til økt trivsel, og økt bosetting, som gir bedre sikkerhet for opprettholdelse av de institusjonene bygda har.
Styret av Gyland Bygdeutvikling er folkevalgt. Det skal avholdes to folkemøter i året, slik at bygda holdes orientert over hva det jobbes med.
Gyland Bygdeutvikling har også to møter i året med Flekkefjord Kommunes administrasjon. Dette har gitt en god dialog med kommunen.
Gylandsportalen vil øke muligheten til informasjon, og innspill. GB håper alle som besøker nettstedet, finner det interressant, og gjerne bidrar aktivt med saker som er aktuelle, og stoff til nettsiden.
 
Hilsen
Gyland Bygdeutvikling.
 
Comments