Hovedside

Om nettstedet.
Dette nettstedet er opprettet av Gyland bygdeutvikling.  Hensikten er å presentere bygda Gyland og det som skjer her.  Siden Facebook etter hvert har fått en viktig funksjon i så måte, har vi tatt med offentlige facebooksider nedenfor og snarveg til offentlige facebookgrupper under vannrett meny øverst. (Du må være pålogget Facebook for å få tilgang til gruppene).  Har du noe du vil annonsere eller presentere på nettstedet, savner du noe, f.eks. en facebookside, eller har du rettelser, så gi beskjed her!  Du kan også legge ut info på Gyland Bygdeutviklings facebookside.

Gyland IL har laget kart over fine toppturer o.l. i Gyland.  
Kartene finner du her>>
Følg med på facebookgruppe: