The 6th Gdańsk Workshop on Graph Theory
   » July 1-4, 2018

Invited speakers
   » Carl Johan Casselgren (Sweden)
   » Paweł Prałat (Canada)
   » Dieter Rautenbach (Germany)
   » Elżbieta Sidorowicz (Poland)
   » Roman Soták (Slovakia)
 
The GWGT'18 homepage

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
The 5th Gdańsk Workshop on Graph Theory
   » September 13-15, 2017

Invited speakers
   » Jarosław Grytczuk (Poland)
   » Andrzej Lingas (Sweden)
   » Ingo Schiermeyer (Germany)
 
The GWGT'17 homepage

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
The 4th Gdańsk Workshop on Graph Theory
   » June 29 - July 1, 2016

Invited speakers
   » Stanislav Jendroľ (Slovakia)
   » Zbigniew Lonc (Poland)
   » Kieka Mynhardt (Canada)
   » Juan Alberto Rodríguez Velázquez (Spain)
 
The list of participants and abstracts. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
The 3rd Gdańsk Workshop on Graph Theory
   » September 16-18, 2015

Invited speakers
   » Mieczysław Borowiecki (Poland)
   » Michael Henning (South Africa)
   » Gyula O.H. Katona (Hungary)
   » Stanisław P. Radziszowski (United States of America)

The list of participants and abstracts. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
The 2nd Gdańsk Workshop on Graph Theory
   » June 26-28, 2014

Invited speakers
   » Ewa Drgas-Burchardt (Poland)
   » Sandi Klavžar (Slovenia)
   » Tomáš Madaras (Slovakia)

The list of participants and abstracts and a photo gallery.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
The 1st Gdańsk Workshop on Graph Theory
   » September 11-12, 2013

Invited guests
   » Marco Buratti (Italy)
   » Grzegorz Graff (Poland)
   » Bernardo Llano (Mexico)
   » Jerzy Topp (Poland)
   » Rita Zuazua (Mexico)

The list of participants and abstracts and a photo gallery