Gravity Force

 

Gv. Nguyễn văn Phương         email :  gvphuong@gmail.com

 

DỰ ÁN : CÂN TRÁI ĐẤT

( Bài học : Lực vạn vật hấp dẫn - VL 10 bài 17 SGK nâng cao trang 76 )

Tóm tắt Bài dạy

·         Vai trò hs được giao : Làm thế nào để cân được Trái Đất.?

·         HS  :

o        Phát biểu được định luật vạn vật hấp dẫn và viết được biểu thức lực, vận dụng giải tóan đơn giản .  

o        Gỉai thích được sự rơi tự do và chuyển động của các hành tinh, vệ tinh bằng lực hấp dẫn.

o        Mở rộng sự hiểu biết thực tế về việc phóng vệ tinh, cân Trái  Đất

·         Hs thiết kế :

o        Sản phẩm 1: Trình bày nội dung bài học bằng Power Point .

Nội dung Power Point : Trả lời : 1) Định luật VVHD + biểu thức  2) Rơi tự do là trường hợp riêng của đl + biểu thức g  3) trọng trường là gì, đặc trưng bởi đại lượng nào  4) trắc nghiệm để cũng cố bài học .

·         Sản phẩm 2:  tạo một ấn phẩm "BẠN CÓ BIẾT "(tờ rơi hoặc tờ báo) để giải thích TÁC ĐỘNG của lực hấp dẫn nhằm khắc sâu  hệ thức  lực hấp  dẫn.

Nội dung ấn phẩm : Trả lời câu hỏi : lực hấp dẫn chi phối chuyển động của các thiên thể, vệ tinh, hiện tượng thiên nhiên (thủy triều….)  các ứng dụng  (cân Trái Đất,  trong lịch sử chiến tranh VN  ...) .

o        Sản phẩm 3: tạo trang web để chia sẻ với các bạn các hiểu biết, các tài nguyên tìm kếm được trên net về lực hấp dẫn / tranh luận về tính xác thật của công thức và tính chính xác cách cân Trái đất. ...

Nội dung web : Trả lời  : Newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn như thê nào ?  làm  cách nào biêt  được tính  .... đúng  đắn của định luật  ? Những hiểu biết về thủy triều, phóng vệ tinh ...nhờ áp dụng định luật.

 

Ước tính thời gian cần thiết

Ngày bắt đầu :  19.10.06    Ngày  trình bày  : Thứ  năm  02.11.06

 1. 19.10.06 : GV giới thiệu toàn thể dự án cho lớp .  
   
  Cá nhân nghiên cứu những yêu cầu của dự án , ở nhà
   
  Thành lập 3 nhóm theo sản phẩm. Bầu nhóm trưởng , nhóm trưởng có nhiệm vụ :
  o       
  Điều hành hoạt động của nhóm .

  o       
  Liên lạc nhận công việc và báo cáo công việc với GV .

  HS làm trong các giờ giải lao ở lớp, ở nhà :
  Nhóm trưởng các nhóm gởi danh sách nhóm + địa chỉ email liên lạc cho GV ,
   theo địa chỉ  :  gvphuong@gmail.com  
  hạn cuối : 20.10.06 .
 1. Cách thực hiện :
  o        
  nhóm trưởng nộp danh sách nhóm , qua email ,
   GV sẽ gởi qua email cho nhóm trưởng “bảng hướng dẫn cho điểm” .

  o       
  Tập hợp tư liệu, ý kiến  làm ấn phẩm,
   tập thao tác với phần mềm Publisher ( mở help, tutorial, hỏi gv, bạn bè ...)

  o       
  Nhận nhiệm vụ làm web : tạo ngay 3 blog (dùng 360.yahoo.com) để có tạo 1 trang web 
  có 3 phần : 1/ nhật ký thực hiện dự án  
  2/ hiểu biết về lực vạn vật hấp dẫn + các thắc mắc + comments   
  3/ Ứng dụng được gì qua bài học ? trận chiến trên sông Bạch đằng, phóng phi thuyền, cân Trái đất 
  - comments về tính khả thi, xác thật, hoặc đề nghị cách của ... mình
 1. 21.10.06 : Hạn cuối nhóm trưởng nhận bảng hướng dẫn cho điểm .

·         Các nhóm nghiên cứu kỹ các yêu cầu của phiếu hướng dẫn cho điểm ,
 cùng nhau phân công  .

·         Nộp GV lịch làm việc của nhóm , ý tưởng của nhóm, dàn ý của sản phẩm
 hạn cuối 23.10.06 ,trên forum < http://gvphuong.forumup.com >
 topic "Lực vạn vật hấp dẫn" hoặc qua email nếu có attachments .

·         Các nhóm tiến hành công việc, thông tin liên lạc mỗi ngày trên forum
và trang web này
về tiến độ công vệc và nhận trợ giúp .

 1. Nộp sản phẩm –  định kỳ thứ ba & thứ năm (chép vào PC trên lớp)  

                                                               i.      Hạn cuối : chiều thứ sáu 27.10.06 .

                                                             ii.      Ghi trên đĩa  (pack  Cd)

                                                            iii.      Tên tập tin : Gravity_PP(/Pub/Web…)v.1
Kỹ năng cần có
-Trong mỗi nhóm phải có vài học sinh biết sử dụng computer , mạng Internet , 
phần mềm : Word , tiếp thu dễ dàng khi được hướng dẫn sử dụng :Power Point ,Publisher.

- Kỹ năng làm việc , phân chia công việc trong nhóm , sắp xếp thời gian hợp lý .
Tài liệu in sẵn

Sách giáo khoa vật lý 10 - Nâng cao : từ trang 76 .

 
Cung cấp

Các phiếu hướng dẫn cho điểm ,
 lịch làm việc tổng quát (sau khi nộp cho gv duyệt), 
bộ câu hỏI ,
 trợ giùp trên forum, trên trang web này
Tài nguyên Interne

Từ khoá : Gravity force

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/grav.html

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/orbv.html

 http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/history/newtongrav.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gravity

 

 http://www.nas.nasa.gov/About/Education/SpaceSettlement/teacher/lessons/bryan/microgravity/gravback.html

 http://www.nas.nasa.gov/About/Education/SpaceSettlement/teacher/lessons/bryan/microgravity/index.html

 http://www.school-for-champions.com/science/gravity.htm

http://science.howstuffworks.com/question232.htm

http://science.howstuffworks.com/question102.htm

http://science.howstuffworks.com/satellite.htm

 http://science.howstuffworks.com/question30.htm
Tiêu chí đánh giá :       - Tinh thần làm việc trong nhóm, đúng lịch.

- Kết quả hoàn thành các bài tập về ý tưởng.

(hướng dẫn trong các phiếu hướng dẫn cho điểm, gửi cho 3 nhóm ngay khi có  danh sách nhóm với chú thích đầyđủ về khả năng, phương tiện máy vi tính, mạng)
 

Câu hỏi khái quát

 •  Làm thế nào để cân  Trái Đất  ?
 

Câu hỏi bài học

Lực Vạn Vật Hấp Dẫn có chính xác, có đóng vại trò rất quan trọng trong tương tác của tự nhiên  không ? Chứng minh ?

 

Các câu hỏi nội dung

SGK VL 10 Nâng cao trang 78 câu hỏi 1, câu hỏi 2 + Lực VVHD phụ thuộc vào yếu tố gì ?, câu hỏi 3, câu hỏi 4 . 

 

 

LỰC  VẠN VẬT  HẤP  DẪN

HƯỚNG DẪN CHO ĐIỂM Bài Power Point

Nhóm: __ ________________Ngày__

 

 

 

 

S ĐIỂM

Nhóm …

 đánh giá

Đánh giá CỦa giáo viên

NỘI DUNG

 

 

 

 • Trả lời  chính xác câu hỏI nộI dung 1, 2, 3, 4 ( mỗi câu 10 đ ) .    

40

 

 

 • Tạo  trắc nghiệm trực tuyến cũng cố  kiến thức

10

 

 

 • Phim / thí nghiệm  / mô hình ...

20

 

 

 • Thuyết minh  theo slide rõ, hấp dẫn .

10

 

 

VIỆC THIÊT LẬP CÁC TRANG TRÌNH DIỄN

 

 

 

 • Tài liệu, hình ảnh trích dẫn  phải ghi kèm nguồn gốc, như : tên tác giả , tên sách , địa chỉ trang web … .

5

 

 

 • Hình thức các slide  : giản dị, đẹp, không dư thừa  hình ảnh minh họa  làm phân tán  chú ý

10

 

 

 • Chữ trên từng slide : cô đọng ý chính , size chữ nhỏ nhất là 30 .

    5

 

 

TỔNG ĐIỂM

   100

 

 

 

GVHD : Nguyễn văn Phương