BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN

gvphuong@gmail                            Gv.NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 

Kế họach cho tiết 46 bài      Biến dạng của vật rắn     

(SGK Vật lí 10  Thí điểm phân ban trang 200)

Tổng quan bài dạy

Tiêu đề bài dạy

BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN

Bộ câu hỏi định hướng bài dạy

 

Câu hỏi khái quát

1. Cứng hay mềm ?

2. Mỏng hay dày ?

3. Dòn hay dai ?

4. Rỗng hay đặc ?

Vật như thế nào thì tốt hơn ?

 

Các câu hỏi bài học

Bền vững phải chăng là thuộc tính của vật,

hay do con người biết chế  tạo và khéo sử dụng mà thành tốt ?

 

Các câu hỏi nội dung

  1. Phân lọai biến dạng theo tính đàn hồi :Thế nào là biến dạng đàn hồi ? Biến dạng dẻo ?
  2. Phân lọai biến dạng theo phương của lực : Thế nào là biến dạng kéo (nén) ? Biến dạng lệch (trượt)?
  3. Qui luật về biến dạng đàn hồi : Định luật Hooke và ứng suất nén/ kéo ?
  4. Chế tạo và sử dụng vật : Giới hạn bền của vật liệu ?

Tóm tắt bài dạy

Nội dung chính :

  • Học sinh phải tìm hiểu các loại biến dạng , phân biệt được các loại biến dạng của vật rắn trong tự nhiên .
  • Dựa vào cấu trúc của một số vật dụng , vật liệu sử dụng trong đời sống để giải quyết các câu hỏi bài học : “ Nhẹ có bền không ? ”,  “ Mỏng có chắc( cứng ) không ?”...
  • Có thể nào đề nghị cải tiến mẫu mã các vận dụng quen thuôc trong đời sống , hoặc chế tạo được vật liệu để chúng bền hơn , tốt hơn , nhẹ hơn không ?
  • Học sinh thiết kế Power Point theo 3 nhóm tùy chọn  .

-           Cách trình bày : mỗi nhóm đặt 7 câu hỏi trắc nghịệm về nội dung trên  (những kiến thức cơ bản về các loại biến dạng , độ giãn ,nén tương đối ,ứng suất lực giới hạn bền của vật liệu)  bằng hình thức đố vui để học (2 trong số 7 câu phải nói về ứng dụng, khám phá, suy nghĩ , ... của nhóm qua tìm hiểu về bài học)

-     Tổ chức tiết học trên lớp "đố vui"  với luân phiên từng đội hỏi và 2 đội còn lại trả lời, quyền trả lời ưu tiên  cho đội bấm chuông trước

-      Lưu ý là nội dung câu hỏi để xây dựng bài học. Hệ thống câu hỏi của nhóm nào minh bạch, làm cho dễ hiểu, dễ nhớ bài học sẽ được đánh giá điểm số cao

 

 1) trợ giúp + XEM TIẾP TRANG TRỢ GIÚP   

 2) nhận biết + XEM TIẾP TRANG NHẬN BIẾT 

  3) tìm hiểu+ XEM TIEP TRANG TIM HIEU

  link ; 10A1  (Vatli.exe  11MB dial up khong nen download   Bailam TracNghiem cua nhom 2)