Ontap_Vatly11 TutruongEARTH

gv Nguyễn văn Phương      email : thay.phuong@yahoo.com 

1) LƯU TRỮ VẬT LÝ 11

TRẮC NGHIỂM:
*Dòng điện trong các môi trường
  (gv Nguyễn Tấn Đức)
GHÉP CÂU :
*Dòng điện trong các môi trường
ĐÚNG /SAI (type d or s + enter)
Thí dụ tóan vẽ 
* Tóan vẽ.
* Đề thi thử

2006 - 2007

Phản xạ, Khúc xạ
Lăng kính, Thấu kính, Mắt
Các dụng cụ quang học
Điện tích, Điện trường
* Định luật Faraday
* Từ trường Trái Đất


* Đề thi lớp chọn 11A1
* Đề kiểm tra chất luợng 05-06
  
KT-CL1105-06.doc 
   
KT_CL11B05-06.doc
* Đề ôn Phản xạ & Khúc xạ  
  
(làm trực tuyến) 
Dề thi + đáp án KT 3.10.06
  
KTCL11200607CHTHUC.doc
* Trắc Nghiệm "Mắt & Quang cụ" (làm trực tuyến TN11_quangcu.htm
* Bài tập Thấu kính
(xem)
* Bài tập Mắt (xem)
* Giữa HK1 năm học 2005 -2006 DE11GHK105-06.doc (tham khảo)

* Đề thi+Đáp án giữa KH 06-07 giữa HK 06-07
* Hướng dẩn giải
BT đl Coulomb
* Hướng dẫn giải BT Điện trường
* Bài tập TRẮC NGHIỆM tĩnh điện

* Trắc nghiệm ÔN GIỮA HK1  (chương 2)
* Bài tập TRĂC NGHIỆM (ôn HK1) gv NTĐức

* Đề thi HK1 và đáp án  
* Bài tập Bộ Nguồn
* Bài tập ĐL Ôm tổng quát (đọan mạch)
* Bài tập Công suất

* Trắc nghiệm dongdien_moitruong.htm(thi giữa HK2)


 

2) ÔN TẬP VẬT LÝ 10

3) ÔN TẬP VẬT LÝ 12

 

 

BÀI HỌC : từ trường Trái Đất

Trang web "Áo Trái Đất" gv Nguyễn Thị Tuyết Xuân :

* kế họach bài dạy * trình diễn powerpoint * trang web * bài mẫu * bài học sinh * huong dan cho diem pp, diem an pham ,diem web

* bài dạy gv Đỗ ngọc Khang (link1) (link2) hs 11A7 (06-07)

BÀI XEM THÊM

từ trường chống trọng lực (đồ chơi )

 Like the Earth, the Sun too has a magnetic field. However, on the Sun the magnetic field is far more complicated. But, before studying the Sun's magnetic field in detail, we need to understand a few basic concepts. (xem)