De VatLy thi DH2007

gv Nguyen van Phuong             email : gvphuong@gmail.com

 

  Chuẩn bị kiến thức ôn thi ...

 *  Phương pháp ôn luyện thi tốt nghiệp và Đại học 


* Đề Thi TNPT Vật Lý 2007

Ban Tự Nhiên, Ban Xã Hội ,  Không Phân Ban

* Đề thi DAI HOC KHOI A 2007

* Đề thi TNPT 2008 PB, KPB - Dáp án PB, KhongPB

* Đề thi TNPT 2008 kỳ 2 PB, KPB - Đáp án PB, KhongPB

* De thi DH 2008, Dap an

 

* Đề Bài Tập (de thi Dai Hoc)

Bai tap DDDH + con lac lo xo

Bai tap Con lac don, Song Co, Dien xoay chieu

Bai tap Quang hinh, Giao thoa as, Quang dien, Vat ly Hat nhan

 

TRẮC NGHIỆM online ĐHSP Hànội

 

* Hướng Dẫn

* Trắc nghiệm Cơ họcvật rắn

* Trắc Nghiệm Dao Động điều hòa + Sóng Cơ + Sóng Âm

*  trắc nghiệm dao động điều hòa (online)
*  trắc nghiệm tổng hợp dđđh + sóng cơ (online)

* Đề thi giữa HK1 (07-08)

* Trắc nghiệm quangly.htm

* Trắc nghiệm SGK bộ 1 (thí điểm phân ban)

* Trắc nghiệm SGK bộ 2 (thí điểm phân ban)

* Trắc nghiệm Vật Lý 12 SGD - Sở Giáo Dục Tp HCM

* Ngân hàng Đề trắc nghiệm  - Gv Tạ quang Dũng Tp.HCM

* trắc nghiệm Luyện thi môn Lý  (tuoitre online) 

 

 Khoi A, DH 2007