Guru Vit Kouba Bhagavan

Absolutno je programově řízený evoluční proces, který pulzuje v kruhu, vše zde z dat vzniká 
a na data se to rozpadá, data se používají k manipulaci která je zde; 
programová, inteligentní, geniální, pudová, atd.

Video na YouTube