Informatie‎ > ‎

Contributie

De contributies 2019:

 Leeftijd

 Contributie per kwartaal:

 
Contributie per maand:

 - t/m 9 jaar  

  € 39,00

 
€ 13,00

    - 10 t/m 15 jaar 

  € 43,00

 
€ 14,33

 - 16 jaar e.o. 

€ 46,00

 
€ 15,33

 ondersteunend lid

 

€ 7,00

 
 
Bondscontributie 2019:

 Leeftijd

 Contributie per jaar:

 Contributie per kwartaal:

    - t/m 15 jaar 

  € 22,00

 
€ 5,50

 - 16 jaar e.o. 

€ 27,00

 
€ 6,75

De bondscontributie is inclusief een aansprakelijkheidsverzekering en ongevallen verzekering.

 Selectietoeslag per jaar
(te betalen in het 4e kwartaal):
Turnen
Ritmische Gymnastiek
Acro C-lijn
 
 
€ 100,00

 deelname 2 selecties

€ 150,00 Wijze van betaling:

Betaling van contributie kan slechts door middel van automatische incasso. Vult u daarvoor de machtigingsgegevens op het aanmeldingsformulier in? Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving dan kunt u binnen acht weken uw overschrijving ongedaan maken bij uw bank  of contact opnemen met de penningmeester.

Het jaar bestaat uit vier kwartalen. De Bondscontributie is verschuldigd in januari van elk jaar en bij aanmelding als nieuw lid dient het resterend jaar deel te worden betaald.

 

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts voor 1 jan. 1 apr. 1 juli en 1 okt. en dit kan schriftelijk bij de ledenadministratie p/a Acacialaan 55 9674 AB Winschoten of mailen naar info@gv-bato.nl.

 

Door ondertekening verklaart de deelnemer en/of wettelijke vertegenwoordiger kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement. Deze kunt u vinden op:


downloaden van onze site: www.gv-bato.nl                      

Meer informatie over de vereniging, nieuws, uitslagen en foto’s kunt u vinden op onze website:     www.gv-bato.nl of op onze facebook-pagina. 

 

Tenslotte wensen wij u natuurlijk een sportieve tijd bij onze vereniging. 

                                              

Namens het Bestuur G.V. BATO


Comments