Informatie‎ > ‎

Aanmeldingsformulier

U kunt het inschrijfformulier downloaden of uitprinten en dan het ingevulde strookje inleveren op les bij de leiding!

 


 

Gymnastiekvereniging BATO Winschoten

Aanmeldingsformulier 2017-20181. Voornaam

 

2. Achternaam

 

3. Adres

 

4. Postcode + Woonplaats

 

5. Telefoonnummer

 

6. E-mail

 

7. Geboortedatum

 

8. Geslacht

 


 

In te vullen

9.    Afdeling

 

door de              

10.  Dag en Tijd

 

Leiding

11.  Lijst nr.

 SEPA Machtiging Automatische Incasso Gymnastiekvereniging Bato


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ondertekening


 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiek Vereniging “Bato” , Vossenkamp 323


9675 KG Winschoten, Nederland, met incassant ID: NL62ZZZ400373490000, om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank voor het te betalen bedrag van (bonds) contributie. U geeft toestemming aan uw bank om doorlopend het te betalen bedrag voor (bonds) contributie van uw IBAN-rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Gymnastiekvereniging “Bato”.


Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Doorlopende Machtiging


Machtiging voor het te betalen bedrag van uw IBAN-rekening. Vul hiervoor de onderstaande gegevens in.IBAN-rekeningnummer             NL __   __      __   __   __   __         __   __   __   __   __   __    __   __   __   __


Naam Rekeninghouder            _____________________________________________________________________


Adres                                        _____________________________________________________________________


Postcode                                   _________________     Woonplaats ___________________________________


 

Handtekening rekeninghouder     _____________________________________________________________________


                                

Plaats                                            _____________________________________________________________________


Datum                                                _____________________________________________________________________


 


Bank Identificatie (BIC)**         _____________________________________________________________________


** geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer


 


Door ondertekening, ga ik akkoord met het huishoudelijk reglement van de vereniging (te vinden op www.gv-bato.nl)
Informatieblad 2017-2018


 

Hartelijk welkom als lid van de gymnastiekvereniging Bato. 

 

U heeft van de leiding deze brief en een inschrijvingsformulier ontvangen. Wij verzoeken u het inschrijvingsformulier in te vullen en tijdens de eerst volgende les aan de leiding te geven. Zij zorgen voor verdere afhandeling. 

Hieronder volgt in het kort nog enige informatie: 

Overzicht Contributie Tarieven 2017-2018

 

Contributie Per Kwartaal:   

leden t/m 9 jaar             -        € 39,00 per kwartaal (13,00 per maand)

leden 10 t/m 15 jaar      -        € 43,00 per kwartaal (14,33 per maand)

leden 16 jaar en ouder   -        € 46,00 per kwartaal (15,33 per maand)

ondersteunend lid          -        € 7,00  per kwartaal                             

Bondscontributie Per Jaar:  

leden t/m 15 jaar               -        € 21,00 per jaar (1,75 per maand)

leden 16 jaar en ouder      -        € 26,00 per jaar  (2,17 per maand)            

Selectietoeslag Per Jaar:      

Turnen/RG/Acro C-lijn       -     € 100,00 per jaar  (8,33 per maand)

2 selecties                            -     € 150,00 per jaar (12,50 per maand)


 

 

Wijze van betaling:

Betaling van contributie kan slechts door middel van automatische incasso. Vult u daarvoor de machtigingsgegevens op het aanmeldingsformulier in? Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving dan kunt u binnen acht weken uw overschrijving ongedaan maken bij uw bank  of contact opnemen met de penningmeester.

Het jaar bestaat uit vier kwartalen. De Bondscontributie is verschuldigd in januari van elk jaar en bij aanmelding als nieuw lid dient het resterend jaar deel te worden betaald.

 

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts voor 1 jan. 1 apr. 1 juli en 1 okt. en dit kan schriftelijk bij de ledenadministratie p/a Vossenkamp 323 9675 KG Winschoten of mailen naar info@gv-bato.nl.

 

Door ondertekening verklaart de deelnemer en/of wettelijke vertegenwoordiger kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement. Deze kunt u downloaden van onze site: www.gv-bato.nl                      

Meer informatie over de vereniging, nieuws, uitslagen en foto’s kunt u vinden op onze website:     www.gv-bato.nl of op onze facebook-pagina. 

 

Tenslotte wensen wij u natuurlijk een sportieve tijd bij onze vereniging. 

                                              

Namens het Bestuur G.V. BATO 
Ċ
Batogym,
29 aug. 2017 09:47
Comments