Links‎ > ‎

Kriptografi Sözlüğü


Showing 77 items
İngilizceTürkçe
Sort 
 
Sort 
 
İngilizceTürkçe
Zero Knowledge Protocols Sıfır Bilgi Protokolleri 
Secret Sharing Sır Paylaşımı 
Encrypt Şifreleme 
Decrypt Şifre çözme 
(Pseudo) - Random (Sanki) - Rastsal 
Authentication Kimlik doğrulama (asıllama) 
Authorization  Kimlik tanımlama 
Secrecy Gizlilik 
Authenticity Mahremiyet 
Blind Signature Kör İmza 
Non-repudiation İnkar Edememe 
Security Güvenlik 
Unconditional Security Şartsız Güvenlik 
Provable Security İspatlanabilir Güvenlik 
Attacker Saldırgan 
One-time pad encryption Tek kullanımlık şifre 
Malleable Dövülebilir, şekil değiştirbilir 
Malleable Cryptosystems 
Privacy Mahremiyet, gizlilik 
Complexity-theoretic security Karmaşıklık Teorisi Güvenliği 
Computational Security Hesapsal Güvenlik 
Fairness Adiliyet 
Mix Networks (Digital Mixes) Karıştırıcı Ağlar 
Digital Mixes (Mix Networks) Karıştırıcı Ağlar 
Anonymous Anonim 
Homomorphic Encryption  Homomorfic Şifreleme 
Chain of Custody (CoC) Sorumluluk (gözetim) zinciri 
Assurance Güvence, teminat 
Ballot Oy pusulası 
Integrity Bütünlük 
Repudiation İnkar etme, red etme 
Non-repudiation İnkar edememe 
VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail) Kullanılan Oyun Seçmen tarafından Kağıtla Teyidi 
Adversary Saldırgan 
Threshold Eşik 
Threshold Crypto Eşik Kripto 
Digital/Electronic Signature Dijital/Elektronik İmza 
Hash Özet 
Accountability Sorumluluk, Mesuliyet 
Trusted Third Party Üçüncü Güvenilir Kişi 
Unobservability Gözlenmezlik 
Confidentiality Gizlilik 
Cryptographic Commitment Kriptografik Taahhüt 
Public key cryptosystems Asimetrik Kripto Sistemi 
Vote tallying Oy sayımı 
Unlinkability İlişkilendirilemezlik 
End-to-end (E2E) security Uçtan uca güvenlik 
Malicious Saldırgan 
Computationally Binding Sayısal Bağlayıcılık 
Computationally Hiding Sayısal Gizlilik 
Brute-force (exhaustive search) attack Kaba kuvvet saldırısı 
Commitments Taahhüt Şemaları 
Stream Ciphers Dizi Şifreleri 
Group Order Cisim mertebesi 
Man in the Middle Attack Ortada Adam Saldırısı 
Phishing Oltalama, sazan yakalama saldırısı 
Secure Multi-Party Computation  Çok Taraflı Güvenli Hesaplamalar 
Backdoor Gizli kapı, arka kapı 
Differential Cryptoanalysis Farksal Kriptoanaliz 
Cryptoanalysis Kriptoanaliz 
Linear Cryptoanalysis Doğrusal Kriptoanaliz 
Truncated Differentials Budanmış Farksallar 
Impossible Differentials İmkansız Farklar 
order mertebe 
Linear Transformation Doğrusal Dönüşüm 
Branch Number Dallanma Sayısı 
Compression function Sıkıştırma Fonksiyonu 
Message Authentication Code (MAC) Mesaj Asıllama Kodu (MAK) 
Collision Çakışma 
One way function Tek yönlü fonksiyon 
Preimage Ters görüntü 
Keyed hash Anahtarlı Özet 
Chaining value Zincir değeri 
Message authentication Kaynak doğrulama 
Birtday paradox Doğum günü paradoksu 
Key stream Kayan Anahtar dizisi 
Avalanche effect Çığ Etkisi 
Showing 77 items
Comments