Innkalling til årsmøte

Post date: Jan 4, 2018 7:16:44 PM

Styret innkaller herved til årsmøte i Gustur Islandshestlag.

Årsmøtet avholdes den 04.februar kl 18.00 hos Helga og Hogne i hovedhuset nede.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20.januar (til marit.adelsten.jensen@muho.no)

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden/facebooksiden til Gustur.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret