Publikace

Ve spolupráci s nakladatelstvím Malvern vydáváme knihy zaměřené na ideje Práce a Čtvrté cesty. Tituly je možné zakoupit  v internetovém obchodu nakladatelství Malvern v sekci Čtvrtá cesta.


 
http://malvern.cz/domains/malvern.cz/obsah/p-d-uspenskij-hledán%C3%AD-zázračného
 
P.D. Uspenskij: Hledání zázračného. Zlomky neznámého učení

P. D. USPENSKIJ (1878—1947) hledal v Evropě, v Egyptě a v Orientě učení, které by mu objasnilo základní otázky Člověka a Vesmíru. V roce 1915 jej hledání přivedlo k setkání s Georgiem Gurdžijevem v Petrohradě. Kniha Hledání zázračného: Zlomky neznámého učení je záznam osmi let, během kterých Uspenskij pracoval coby Gurdžijevův žák a patří mezi základní díla západního esoterismu 20. století.

http://malvern.cz/domains/malvern.cz/obsah/maurice-nicoll-jednoduch%C3%A9-vysv%C4%9Btlen%C3%AD-idej%C3%AD-pr%C3%A1ce
Maurice Nicoll:  Jednoduché vysvětlení idejí Práce

Tato kniha je praktickou příručkou a popisem základů systému, kterému Gurdžijev říkal Práce, a je vhodná především pro ty, co se dosud nesetkali s pojmem Čtvrtá cesta, ale také pro ty, co o ní něco více ví, nebo se domnívají, že ví. Její věcný, zhuštěný text nabádá k opakovanému čtení a vyžaduje více než jen povrchní koncentraci – každodenní vytrvalé cvičení.

 
http://malvern.cz/domains/malvern.cz/obsah/čtvrtá-cesta-praktický-průvodce-systémem-seberealizace-na-základě-učen%C3%AD-g-i-gurdžijeva
 
Čtvrtá cesta: Praktický průvodce systémem seberealizace na základě učení G. I. Gurdžijeva

Obsahuje cvičení a eseje od následujících autorů: G. I. Gurdžijev, P. D. Uspenskij, J. de Salzmann, J. G. Bennett, W. Segal, M. de Salzmann, R. Daumal, I. McFarlane, C. Blundell, A. R. Orage, W. Segal, M. Lass, A. B. Rovner, M. de Salzmann, J. Hlaváček, P. Macsovszky.
 
http://malvern.cz/domains/malvern.cz/obsah/rené-daumal-mlčen%C3%AD-rozhán%C3%AD-temnoty
 
René Daumal: A mlčení rozhání temnoty
Výbor z esejí René Daumala, jednoho ze zakladatelů metafyzické a iniciační revue Vysoká hra, nám jej představuje jako filosofa, básníka, patafyzika a znalce sanskrtu a indické poetiky.
 
http://malvern.cz/domains/malvern.cz/obsah/arkadij-rovner-nebeské-př%C3%ADbytky
 
Arkadij Rovner: Nebeské příbytky

"Alchymistický" román Arkadije Rovnera vypráví o dobrodružstvích asyriologa Nikolaje, který byl ze svého rodného města unesen Granátovým větrem a stal se účastníkem expedice po nebeském souostroví Makam. Tato cesta je zároveň zkouškou jeho schopnosti stanovit svůj vlastní osud a vytvořit "vlastní vítr", zkouškou ve které neobstojí a ocitne se v zemi, "ze které není návratu". Tento žánr, plný podivných dobrodružství, jež čtenář zná z děl A. E. Poa, J. Verna, D. Defoa a R. Daumala, se v tomto díle prolíná s odkrýváním tajemství mocných sil, které hýbou Vesmírem i lidskými osudy.

 
http://malvern.cz/domains/malvern.cz/obsah/johnn-g-bennett-jak-děláme-věci-přednášky-o-kreativitě-vědomém-využ%C3%ADván%C3%AD-lidské-energie

Johnn G. Bennett: Jak děláme věci. Přednášky o kreativitě a vědomém využívání lidské energie

J. G. Bennett, jeden z nejvýraznějších žáků G. I. Gurdžijeva v této knize popisuje a shrnuje různé způsoby, jak běžně a nevědomě zacházíme s naší energií, a zároveň  ukazuje, jak bychom ji mohli využívat vědoměji. Vše, co se děje v nás a v celém světě, se děje prostřednictvím transformace energií. Proto, když se chceme naučit, jak něco udělat, ve skutečnosti se učíme, jak používat energie.

 
http://malvern.cz/domains/malvern.cz/obsah/ren%C3%A9-daumal-hora-analogie-rom%C3%A1n-p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh%C5%AF-alpsk%C3%BDch-neeuklidovsk%C3%BDch-symbolicky-autentick%C3%BDch

René Daumal: Hora analogie - román příběhů alpských, neeuklidovských a symbolicky autentických

Vrcholný iniciační román zakládajícího člena Vysoké hry pojednávající o výpravě na Horu analogie, která je cestou spojující nebe se zemí, jehož dokončení přervala autorova smrt.
Vydání doplňují dobové dokumenty a dodatky včetně Pojednání o analogickém alpinismu.


 
G. I. Gurdžijev: Pohledy ze skutečného světa
Kniha Pohledy ze skutečného světa představuje soubor přednášek Georgije Ivanoviče Gurdžijeva pronesených k jeho žákům. Sbírka vyšla až po jeho smrti a je vytvořena na základě deníkových zápisů a vzpomínek lidí, kteří se těchto přednášek zúčastnili. Je to záznam způsobu, jakým Gurdžijev učil své žáky, ale také zrcadlo vývoje jeho myšlenek od „ruských“ skupin (1912–1917) přes období útěku před Ruskou revolucí cestou přes Tbilisi, Istanbul, Berlín a Londýn do Francie, kde blízko Paříže založil Institut pro harmonický vývoj v bývalém opatství (Prieuré) v Avonu. Dále jsou zde také jeho promluvy v Americe, kam od roku 1924 pravidelně jezdil a kde založil přidružené skupiny. Přestože některé texty z této knihy už česky vyšly, nyní se čtenáři dostává do rukou úplný překlad tohoto stěžejního díla Čtvrté cesty.
 
Patty de Llosa: Praxe přítomnosti (Pět cest pro každodenní život: Tchaj-ťi a taoismus, Jung a individuace, Alexanderova technika integrace mysli a těla, Gurdžijevovo učení, modlitba a meditace)
Praxe přítomnosti nás vede k tomu, jak se naučit plně a bděle prožívat přítomný okamžik a pod povinnostmi a tíhou všedního života neztrácet vlastní živou touhu a dotyk s bezprostřední vnitřní pravdou.
Všechny v knize popisované postupy jako tchaj-ťi či meditace, jungovská analýza, Gurdžijevova práce a Alexandrova technika (jichž je autorka celoživotní studentkou i skvělou učitelkou) nás vedou k harmonii a spolupráci těla, mysli a cítění, jež vede k větší celistvosti našeho bytí a prožívání. Všech pět těchto směrů zdůrazňuje, byť různými způsoby, význam praktikování vnitřní přítomnosti. Všech těchto pět cest vyzdvihuje rozvoj bytí, čímž se liší od většiny dalších vlivů v našich životech, které vyživují osobnost.René Daumal: Dopisy hledajícího probuzení

René Daumal: Dopisy hledajícího probuzení

Rozsáhlý výbor z korespondence básníka, filosofa a indologa René Daumala, kterou francouzský editor označil za jednu z nejkrásnějších ve 20. století, zahrnuje období 1932-1944, tedy období po rozpadu literární skupiny Vysoká hra až do autorovy předčasné smrti.
Mezi adresáty adresáty dopisů patří Maurice Henry, Rolland de Renéville, Jean Paulhan, Georges Ribemont-Dessaignes, Luc Dietrich, Jeanne de Salzmann, Léon Pierre-Quint a mnoho dlaších.
Knihu doplňuje překlad rukopisných záznamů R. Daumala nedávno objevených v knihovně Jacquese Douceta v Paříži.http://malvern.cz/domains/malvern.cz/obsah/anthony-george-edward-blake-inteligentn%C3%AD-enneagram


Anthony George Edward Blake: Inteligentní enneagram

Symbol enneagramu, který Gurdžijev poprvé popsal na přelomu 19. a 20. století, nepřestává fascinovat lidské myšlení už po mnoho generací. Je mistrovským dílem symbolického umění. Anthony George Edward Blake, fyzik a historik vědy, který spolu s Johnem Bennettem studoval Gurdžijevovo učení, v této průkopnické práci přesahující popularizační práce o enneagramu coby typologii osobností ukazuje, jak pomocí symbolu enneagramu můžeme zkoumat evoluci jakéhokoli procesu. Blake dokládá, jak enneagram prohloubuje naši intuici a zlepšuje schopnost vidět věci  holisticky a nacházet spojnice mezi různými oblastmi lidského poznání a zkušenosti. Poté co důkladně rozebral základní ideje spjaté s tímto symbolem, zabývá se jeho možnostmi z trojího hlediska hmoty, energie a informace a ukazuje jeho praktické využití od vaření až po sexuální vztahy, od kosmologie až k výkladu modlitby Páně.
Comments