Maurice Nicoll

Maurice Nicoll (1884-1953)
byl jedním z předních psychologů první poloviny 20. století. Narodil se v Skotsku, studoval medicínu a později se stal žákem Carla Gustava Junga. S P. D. Uspenským se seznámil v roce 1921. V roce 1922 odešel na rok do Institutu pro harmonický vývoj člověka u Paříže, který založil a vedl G. I. Gurdžijev. Po návratu do Anglie studoval až do roku 1931 u Uspenského, který následně pověřil Nicolla vedením vlastních skupin a učením Systému, což Nicoll dělal až do své smrti v roce 1953. Jeho nejvýznamnějším přínosem jsou pětidílné „Psychologické komentáře k učení G. I. Gurdžijeva a P. D. Uspenského“. Kromě toho se zajímal o interpretaci biblických materiálů z pohledu idejí Gurdžijeva.

Náš Klub vydal knihu M. Nicolla „Jednoduché vysvětlení idejí Práce“ ve spolupráci s nakladatelstvím Malvern.
„Práce není budovou, místem, knihou, systémem, dogmatem nebo tradicí. Práce je něco co žije v srdcích mužů a žen – pokud to mohou najít.“
Comments