Jeanne de Salzmann

 


 
Jeanne de Salzmann (1889-1990)
byla hudebnicí a taneční instruktorkou, žákyní známého Delacroze. Spolu se svým manželem, malířem Alexandrem de Salzmannem, potkala Gurdžijeva v Tbilisi v roce 1919. Spolu podnikli únik před Rudou armádou přes Kavkaz do Turecka, Berlín a Londýn do Paříže, kde potom až do smrti Gurdžijeva v roce 1949 zůstávala mezi jeho nejbližšími žáky. Po roce 1949 založila a vedla organizaci, mající za úkol zachování a předávání Gurdžijevových idejí (Gurdžijevovské společenství). Do své smrti tuto organizaci vedla a osobně vyučovala posvátné tance, ale i jiné aspekty učení. V její práci pokračoval její syn Michel de Salzmann (1923-2001).

Comments