Aktuální události

Termíny seminářů v roce 2021 (pokud protiepidemiologická opatření dovolí):

  • 20. — 21. 3. Praha

  • 29. 4. — 2. 5. Trpoměchy

  • 5. — 6. 6. Praha

  • 28. 7. — 1. 8. Trpoměchy

  • 25. 9. — 26. 9. Praha

  • 27. 11. — 28. 11. Praha