Home

गुल्मी जिल्लामा रहेका कार्यालयहरुको फोन नम्बरहरु:
क्रसं   कार्यालय/सँस्थाको नाम   ठेगाना   फोन नम्बर  
 १. जिल्ला प्रशासन कार्यालय   तम्घास, गुल्मी   ०७९-५२०१३३  
 २.  जिल्ला बिकास समिती तम्घास, गुल्मी    ०७९-५२०१४४
 ३. जिल्ला प्रहरी कार्यालय   तम्घास, गुल्मी    ०७९-५२०१९९
 ४ .  गुल्मी जिल्ला अस्पातल तम्घास, गुल्मी    ०७९-५२०१८८
५.  काली दत्त गुल्म   तम्घास, गुल्मी   ०७९-५२०७००  
६.  जिल्ला मलपोत कार्यालय   तम्घास, गुल्मी   ०७९-५२०२११  
 ७. जिल्ला हुलाक कार्यालय   तम्घास, गुल्मी   ०७९-५२०१७९, ५२०१८२  
 ८. बिद्युत प्राधिकरण   तम्घास, गुल्मी   ०७९-५२०२०८  
 ९. नेपाल टेलिकम गुल्मी   तम्घास, गुल्मी    ०७९-५२९१०१
 १०.  नेपाल रेडक्रस, तम्घास तम्घास, गुल्मी    ०७९-५२०१६३
 ११.  जिल्ला बन कार्यालय तम्घास, गुल्मी    ०७९-५२०१७९
 १२ .  कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय तम्घास, गुल्मी     ०७९-५२०१४०
 १३ .  पशु सेवा कार्यालय तम्घास, गुल्मी     ०७९-५२०२२७
 १४.  जिल्ला सिँचाई कार्यालय तम्घास, गुल्मी    ०७९-५२०२१६
 १५. महिला बिकास कार्यालय   तम्घास, गुल्मी     ०७९-५२०२३८
 १६.  नेपाल पत्रकार महासंघ तम्घास, गुल्मी     ०७९-५२०२३८  
 १७.  तम्घास गाविस तम्घास, गुल्मी     ०७९-५२०१५०  
 १८.  राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक तम्घास, गुल्मी     ०७९-५२००५५, ५२०१५५
 १९.  कृषि बिकास बैंक तम्घास, गुल्मी     ०७९-५२०१६६
 २०.  रेसुङ्गा बिकास बैंक तम्घास, गुल्मी     ०७९-५२०७१५
 २१.  रेसुङ्गा बिकास बैंक    मजुवा, गुल्मी  ९९३७९११४४, ९७५७००१०४६
 २२.  रेसुङ्गा बिकास बैंक    वामिटक्सार, गुल्मी  ९७४७०५५७९५/९६/९७
 २३.  रेसुङ्गा बिकास बैंक    सिमलटारी, गुल्मी  ९७४७०६१३४५
 २४.  रेसुङ्गा बिकास बैंक    बलेटक्सार, गुल्मी  ०७१-६२०४६६, ६२०४६७
 २५.  रेसुङ्गा बिकास बैंक    शान्तिपुर, गुल्मी  ९७५७०००९९५, ९७५७०००९२३
 २६.  रेसुङ्गा बिकास बैंक    जोहाङ, गुल्मी  ०९९३७९१०३०
 २७.  गुल्मी बिकास बैंक तम्घास, गुल्मी     ०७९-५२००३८
 २८. गुल्मी बिकास बैंक   मजुवा, गुल्मी  ०९९३७९११४३
 २९. गुल्मी बिकास बैंक   वामिटक्सार, गुल्मी  ०९७४७०१३२४३
 ३०.  एस्.बि.आइ बैंक तम्घास, गुल्मी     ०७९-५२१०२९
 ३१.  काष्ठमण्डप बिकास बैंक रिडी, गुल्मी    ०७१ ६९८३२७
 ३२.  रेडियो रेसुङ्गा तम्घास, गुल्मी    ०७९-५२१००३
 ३३.  सामुदायीक रेडियो स्काइ तम्घास, गुल्मी     ०७९-५२०४१०
 ३४.  रेडियो गुल्मी तम्घास, गुल्मी     ०७९-५२०७३६
 ३५ . रुरु एफ.एम    श्रीङ्गा, गुल्मी  ९७४७०२८८०८
 ३६.  रेसुङ्गा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर  तम्घास, गुल्मी
०७९-५२०७५२
       
       
       
       
Subpages (2): Telephone Telephone
Comments