กยศ

ผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ที่ย้ายสถานศึกษา ดาวน์โหลด ไฟล์ฺเพิ่มเติม ได้ที่นี่

โพสต์7 พ.ค. 2556 22:52โดยสันป่าตองวิทยาคม งานแนะแนว   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2556 02:11 ]

สำหรับผู้ขอกู้

 

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556

สำหรับนักเรียนทุกคน ที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่

(โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม)

    ขั้นตอนและปฏิทินการกู้ยืมเงินภาคการศึกษาที่ 1/2556

                        

ขั้นตอนที่

                กิจกรรมที่นักเรียนต้องถือปฏิบัติ

           ระยะเวลา

                     สถานที่

     1

ขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีรหัสผ่านสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าให้ใช้รหัสผ่านเดิม)

บัดนี้ – 22  พ.ค. 56

ระบบ e-Studentloan

(เว็บไซต์ โรงเรียน  ลิงค์งานแนะแนว)

     2

กรอกแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ e-Studentloan  สำหรับนักเรียน 

1 เม.ย. – 27 พ.ค. 56

ระบบ e-Studentloan

(เว็บไซต์ โรงเรียน  ลิงค์งานแนะแนว)

     3

นักเรียนทุกคนที่จะขอกู้ยืมเงินจะต้องดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกู้ยืมเงิน  กยศ.101- 103 ,  แผนที่ตั้งบ้าน และบันทึกการตรวจสอบเอกสาร   พร้อมทั้งกรอกข้อมูลและส่งเอกสารทั้งหมดที่ห้องแนะแนว

บัดนี้-31  พ.ค.56

ระบบ e-Studentloan

(เว็บไซต์ โรงเรียน  ลิงค์งานแนะแนว) 

 

1-1 of 1