Начало

Добре дошли!
Този сайт е допълнение към университетския курс "Изследвания на всекидневието", спец. Културология - СУ  "Св. Климент Охридски".
Той е резултат от съвместната ми работа със студентите от бакалавърската степен, записали курса.

В раздел Теоретични подходи можете да намерите материали за курса (представяне на авторите, линкове към други източници, задължителна литература, презентации от лекциите, допълнителни материали).
В раздел Изследвания са обединени студентските разработки, представени в курса (всяко микро изследване има своя страница).

Учебната програма е прикачена към тази страница.

За актуална информация по протичането на курса, моля следете Работната програма

Авторските права върху учебните материали остават собственост на СУ "Св. Климент Охридски" и на автора им. Материалите на студентите могат да се използват само с тяхното изрично съгласие.

Валентина Георгиева
Главен асистент в катедра "История и Теория на културата", СУ "Св.Климент Охридски".

Доктор по социология от Университета Лавал (Квебек).

Изследователски интереси:
Изследвания на всекидневния социализъм
Младежки култури и социални движения
Съвременна културна теория
 
Преподава дисциплината "Изследвания на всекидневието" от 2008-2009г.

За контакт:
valentina.gueorguieva@gmail.com


Подстраници (1): Работна програма
Ċ
Valentina Gueorguieva,
10.10.2009 г., 7:25 ч.