- คู่มือโปรแกรม และ การใช้งาน Flip Album 6.0 Pro

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:58โดยpong itcom   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2554 22:34 ]
คู่มือโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro มีขั้นตอนและหลักการทำงานตั้งแต่เริ่มจนสามารถนำไปใช้งานได้ดังนี้
รายละเอียดของแต่ละหน่วย
หน่วยที่ 1 แนะนำโปรแกรม
หน่วยที่ 2 การจัดรูปแบบหนังสือ
หน่วยที่ 3 การแทรกไฟล์ภาพ/ไฟล์มัลติมีเดีย
หน่วยที่ 4 การปรับแต่งหนังสือ
หน่วยที่ 5 การสร้างแผ่นซีดี
 
ขอขอบพระคุณ
 แหล่งอ้างอิง: http://www.thaigoodview.com
Comments