- คู่มือการใช้โปรแกรม Picasa3 และโปแกรม

โพสต์11 พ.ค. 2554 00:28โดยpong itcom
โปรแกรม: http://file1.uploadfile.biz/i/IIEDMEIIIDMNWH
คู่มือการใช้:http://file1.uploadfile.biz/i/IIEDMEIIIDMVDD

การใช้โปรแกรม  Picasa3  กับ  Picasa3  Web  Albums  ควบคู่ไปด้วยกัน  ทำให้คุณสามารถจัดการ  ตัดแต่ง  และอัพโหลดรูปภาพของคุณจากคอมพิวเตอร์ลงสู่เว็บไซต์อย่างรวดเร็ว  โดยคุณจะต้องจัดเตรียมรูปภาพของคุณลงโฟลเดอร์และอัลบั้ม  และลบตำหนิของรูปภาพเหล่านั้น  โดยใช้เครื่องมือที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพของโปรแกรม  Picasa3  แล้วจึงใช้  Picasa3  Web  Albums  เพื่อแบ่งปันรูปภาพที่สวยงามสมบูรณ์แบบออนไลน์  เพื่อครอบครัว  เพื่อน  และคนอื่นๆ  ทั่วทั้งโลก

คู่มือนี้ทำให้คุณได้พบกับลักษณะพิเศษของ  Picasa3  หากว่าคุณอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด  หรืออ่านบน  Picasa3  Web  Albums  จะทำให้คุณพร้อมจะที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาเกี่ยวกับการใช้งาน  Picasa3  และ  Picasa3  Web  Albums

Comments