- การโคลนฮาร์ดดิสต์ด้วย Norton Ghost

โพสต์11 พ.ค. 2554 01:41โดยpong itcom   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2554 18:04 ]

การโคลนฮาร์ดดิสต์ด้วย Norton Ghost

    การโคลนฮาร์ดดิสต์ ก็คือ การเก็บรูปแบบของฮาร์ดดิสต์เอาไว้เป็นไฟล์ โดยเก็บโครงสร้างดิสต์ รวมทั้งโครงสร้าง และรูปแบบไฟล์ทั้งหมด เรียกว่า เมื่อเราเอาไฟล์ที่เราโคลนเก็บเอาไว้มา รีสโตร์ใส่ฮาร์ดดิสต์ ฮาร์ดดิสต์จะมีสภาพเหมือนกับ ตอนที่เราทำการโคลนฮาร์ดดิสต์ทุกประการ ด้วยสาเหตุนี้ หลายคนจึงทำการติดตั้งวินโดว์ ไดร์เวอร์ พร้อมทั้งลงโปรแกรมจนเสร็จเรียบร้อย ก็มักจะทำการโคลนฮาร์ดดิสต์เก็บเอาไว้ จากนั้น เมื่อวินโดว์มีปัญหา ก็แค่นำไฟล์โคลนมาทำการรีสโตร์กลับไปยังฮาร์ดดิสต์ เพียงไม่ถึง 10 นาที ก็จะได้วินโดว์ พร้อมโปรแกรมเหมือนเดิม โดย ไม่ต้องใช้เวลา เป็นชั่วโมงๆ ในการติดตั้งวินโดว์ และโปรแกรมใหม่

* วิธีการโคลนฮาร์ดดิสต์ คลิก 

* ทำการรีสโตร์ฮาร์ดดิสต์ด้วย Norton Ghost คลิก


ขอบคุณ
http://www.comtrick.com/?gid=Norton&p=NortonGhostClone
Comments