หน้าหลัก

                                             ข้อคิด ดีๆ สำหรับ การดำรงชีวิต 

หนังสือ Time Magazine 


บอกว่า ที่อเมริกา มีงาน วิจัย พบว่า คน ที่มี ความสุข มาก ที่สุด ในโลก คือ ผู้ดำเนินตามทางของพระพุทธองค์ ทดสอบ ด้วยการ สแกน สมอง พระ ที่ทำ สมาธิ  และ ได้ ผลลัพธ์ ออกมาว่า เป็นจริง


 -  หลัก ความเชื่อ ของ เหตุ ที่ทำ ให้เกิด ความสุข นั้น ก็คือ อยู่กับ ปัจจุบัน ขณะ ปล่อยวาง ได้ ในสิ่งที่ เกิดขึ้น แล้ว ควบคุม ความอยาก ที่ ไม่มี สิ้นสุด


 - ไม่ใช้ ความ รุนแรง ไม่ ทะเลาะ และ ใช้หลัก เวรย่อม ระงับ ด้วยการไม่ จองเวร ให้อภัย ตัวเอง และ ผู้อื่น มี จิตใจ เมตตา กรุณา และ เสียสละ เพื่อ ผู้อื่น


 -  อริยสัจ 4 

สิ่งที่ พระพุทธเจ้า ทรง ค้นพบและ บอกไว้ด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แท้จริงแล้ว ก็คือ ทางเดิน ไปหา คำว่า " ความสุข " เพราะ ถ้าเมื่อไร เรากำจัด " ความทุกข์ " ได้แล้ว ความสุข ก็จะ เกิดขึ้น


-  อุปสรรค ของ ความสุข ก็คือแรง ปรารถนา และ ตัณหา คนเรา จะมี ความสุข ไม่ ขึ้นอยู่ กับว่า" มีเท่าไร "แต่ ขึ้นอยู่ ที่ว่า เรา " พอเมื่อไร " 

ความสุข ไม่ได้ ขึ้นกับ จำนวนสิ่งของ ที่เรามี หรือเราได้...


วิดีโอ YouTube


-เข้ามาดูครับ VDO ทำ Google Sitea...


วิดีโอ YouTube


-เข้ามาดูครับ VDO สอนภาษาอังกฤษ...

วิดีโอ YouTube


-เข้ามาดูครับ บำบัด ขจัดโรคภัย...


วิดีโอ YouTube


-สร้าง AUTO Program ใช้เองง่ายๆ VDO คลิก...SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
หน้าเว็บย่อย (1): หน้าหลัก
Comments