Multiplikationstabellen

Jag lärde mig multiplikationstabellen i fjärde klass. Bortsett från läsning/skrivning är det den färdighet jag haft mest nytta av.
Det var alltså i fjärde klass och jag minns det så väl därför att det skedde under en kvarsittning. Min enda kvarsittning vill jag tillägga och vi var flera stycken som fick sitta kvar samtidigt. Ja vi fick t.o.m. komma på en lördagsmorgon bara för att sitta kvar i en timme. 
Vid kvarsittningen delades det ut ett blad med multiplikationstabellen 1 - 10 och nu måste vi plugga. Framme vid katedern satt en respektingivande man och höll tillsyn, så det var bara att jobba på.
Jag tror att jag då kvarsittningen började kunde tabellerna 1, 2, 4, 5 och 10 som ett rinnande vatten. Resten lärde jag mig där och kunde dem helt när jag gick hem. Så lärde jag mig tabellen. 
Nu kan man köpa roliga program till sin iPod/iPhone eller iPad. Den app som heter "Multiplikationstabellen på 3 hjul" har jag gjort. Med den kan man snurra på hjul samtidigt som man lär sig. Jag tyckte det behövdes en rolig app som lär ut tabellen. Det skulle vara en app med snygga bilder och ljud och belöningar, som det ofta är i datorspel. Dessutom skulle iPhones fina hjul användas mycket, och inte bara till inställningar.
Bomleken, som också finns i appen, är en lek vi lekte på mattelektionerna ibland. Det var nog i fyran till sexan, som vi lekte den. Den gick till så här. Alla satte sig på bänken och så valde man en tabell att leka efter. Antag att man valde 3:ans tabell, då började en elev i ena änden av klassrummet med att säga ett. Eleven bredvid sa två. Nästa måste då säga BOM. Om inte fick han sätta sig ned och var ute ur leken. Man fick förstås inte säga BOM vid fel tillfälle. Nästa sa fyra, nästa sa fem och nästa måste säga BOM, eller sätta sig ned, o.s.v. Sisten kvar var vinnaren. Vi gillade bom-leken.
Comments