Retningslinjer

Retningslinjer for økonomisk støtte til aktive (Revidert av hovedstyret 12.01 2009)

Rammebetingelser:
Klubbens økonomi vil alltid begrense muligheter for økonomisk støtte til aktive. Hovedstyrets budsjett vil hvert år si noe om hvilken sum som kan fordeles.
Hovedstyret vedtar økonomisk støtte i forkant av årsmøte.
Søknader må være sendt styret innen 10.april.

Støtte til deltagelse på kretssamlinger, Norges cup, NM eller tilsvarende, og annen representasjon er utvalgenes ansvar.
Retningslinjer:
  • Støtte skal gis på grunnlag av innkomne søknader innenfor rammen av vedtatt budsjett
  • Søknaden skal inneholde informasjon om aktivitetsnivå, deltagelse og resultater
  • Nedre aldersgrense er fra og med det året man fyller 16år
  • En utøver kan motta stønad maks. 5 ganger
  • Styret forbeholder seg retten til å foreta en prestasjonsavhengig vurdering
  • En aktiv som mottar støtte plikter ved forespørsel å stille opp for klubben på f.eks klubbkvelder, arrangement som klubben har for å profilere seg og lignende

Økonomi sportslig tilbud sesongen 09/10

Dette dokumentet gir en oversikt over priser og godtgjørelser for renn-/treningsavgift, reise og opphold i forbindelse med renn og samlinger. 

Økonomi sportslig tilbud sesongen 08/09 for Gjøvik Skiklubb, langrenn 

 Støtteapparat på renn

Dette dokumentet gir en oversikt over retningslinjer og arbeidsoppgaver for ansvarlig leder til lokale renn og uttatt leder til større renn. 

Retningslinjer for støtteapparat på renn

 Organisering av treningsgrupper

Organisering av treningsgruppene i Gjøvik Skiklubb Langrenn 

Hedersbevisninger

Retningslinjer for hedersbevisninger og markering av sportslige prestasjoner Gjøvik Skiklubb langrenn

Uttak av stafettlag

Retningslinjer for uttak av stafettlag