ทำเนียบครูแกนนำ

 นายยุทธภูมิ ฝอดสูงเนิน
ชื่อเล่น ครูตั้ม
โทรศัพท์ 0831011877
อีแมว : utakung@gmail.com
โรงเรียนบ้านห้วยยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3
ความสามรถพิเศษ ขับรถจักรยาน และ จักรยานยนต์ ปล่อยมือสองมือ
อยากจะบอก มาอุบลโทรหาด้วย เด้อ ไปได้ก็จะบอก ไม่ได้ก็จะบอก
  นายสุดคนึง จารุพิพัฒนานนท์(ครูเต่า)
โทร 087-2514555 , 044-370226
taozaa2505@hotmail.com / ballzaa.taozaa@gmail.com
โรงเรียนบ้านหนองดุม ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 5
ความสามารถพิเศษ : ดนตรีสากล , ขี่จักรยานปล่อยมือได้
 นางสาวเกียรติสุดา เมืองโคตร
ชื่อเล่น กล้วย
โทรศัพท์ 087-2500162
e-mail keartsudan@hotmail.com
โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา สพท. นครราชสีมา เขต 7
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ความสามารถพิเศษ การเขียนเว็บไซด์
สิ่งที่อยากบอก ดีใจที่ได้มาร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะ ทุกคนให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่องดีมาก ๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 นายลอง พูลเกษม
โทรศัพท์ 089-8456798
อีเมล poolgasam@hotmail.com
โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สพท.นม 2
  นายกงไกร สง่าเนตร
086-2477844
kongkrai_@hotmail.com
ความสามารถพิเศษ กีฬา
โรงเรียนเทียมนครวิทยา
อำเภอหนองบุญมาก
สพท.นม.2
  นางไฉไล เลิศพงษ์
ชื่อเล่น ต้อย
โรงเรียนบ้านพระพุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
อีเมล์ toy3849@gmail.com
วิชาที่สอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัมนธรรม
ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง
สิ่งที่อยากบอกเพื่อน ๆ ดีใจค่ะที่ได้มาเข้ารับการอบรม ทำให้รู้อะไรอีกมากในการทำโปรแกรม word
  ชื่อ - สกุล นางสาวปราณีย์ ละอองเอก
ชื่อเล่น (ปาร์)
โทรศัพย์ 085-3017951
อีเมล praprega@msn.com
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
วิชาที่สอน งานบ้าน ม.1 งานประดิษฐ์ ม.2 งานช่าง ม.3 และคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
ความสามารถพิเศษ การเขียนเวบไซต์
สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อน ๆ ดีใจที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้ทั้งความรู้และได้รู้จักกับเพื่อน ๆ พี่ คุณครูทุกคนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยกัน
  นางสาวทองนาค ศรีหาบุญทัน (ปู ,ตุ๊ดตู๋)
โทรศัพท์ 089-4387365,085622055
อีเมล์ tudtu_nak@hotmail.com
โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ป.1-ม.3 และภาษาอังกฤษ ป.6
ความสามารถพิเศษ ขับรถยนต์ได้
สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อน ๆ คิดถึงกันบ้างนะ....จุ๊บจุ๊บจุ๊บ
  ชื่อ นางสาวกาญดา อรัญศักดิ์ ชือเล่น หนูกานต์ จ๊ะ
โทรศัพท์ : 083-1491819
อีเมล์ : laoo_88@hotmail.com
โรงเรียน : ลำดวนพิทยาคม ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่บุรีรัมย์ เขต 2
วิชาที่สอน : คอมฯ ช่วงชั้นที่ 3 - 4
ความสามารถพิเศษ : สามารถทุกอย่างเลย แต่ขี้จักรยานปล่อยมือไม่ได้
สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อน ๆ : โทรมา ยินดีรับทุกสายนะจ๊ะ เพื่อนกันตลอดไป
  ชื่อ นายอภิเชษฐ อยู่ปูน (เชษฐ)
โทร : 085-4905655
Mail : chet_up@hotmail.com
โรงเรียนบ้านเสกกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
วิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์ พลศึกษา ชั้น ป.4 - ม.3
ความสามารถพิเศษ : กีฬา
สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อน ๆ : ให้เพื่อนๆ ทุกคนสู้ ๆ ครับ
  ชื่อ นายเฉลียว ถนอมพุทรา
ชื่อเล่น ต้อย
เบอร์โทร 0894236497
E_mail : chalee_1959@hotmail.com
โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ อ.ด่านขุนทด สพท.นครราชสีมา เขต 5
วิชาที่สอน สุขศึกษาและพลศึกษา / คอมพิวเตอร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3
ความสามารถพิเศษ ร้องเพลงลูกทุ่ง
สิ่งที่อยากบอกเพื่อน ๆ " ดีใจที่ได้มาอบรมร่วมกับเพื่อน ๆ ทุกคน "
  นายชาญ สุวรรณโชติ
โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา ฯ อ. โนนไทย สพม.นม. 5
สอน ภาษาไทย ชั้น ป.5 - มัธยม 3
โทรศัพท์ 044 465010 - 4 ต่อ 420
ความสามารถพิเศษ ร้องเพลงลูกทุ่งได้พอควร
  ชื่อ-สกุล : นายภูว์ธเนศษฏ์ เจริญรัมย์ (ภูว์)
โทรศัพท์ : 0898494780
อีเมล : ptns_9@hotmail.com
โรงเรียน : วัดบ้านตาเสา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
วิชาที่สอน : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์ได้
สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อน : ยินดีต้อนรับ
  นางสมพร จันทรมะโน (ติ๋ว)
โทรศัพท์ 08 - 1878 - 2728
อีเมล s_jantaramano@yahoo.com
intelthailand023@gmail.com
โรงเรียนบ้านพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
วิชาที่สอน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ความสามารถพิเศษ -
สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆ วิธีการลดพุงแบบง่าย ๆ
  ชื่อ นายภาณุวงศกรณ์ จรัสแสง
ชื่อเล่น รุจน์
เบอร์โทรศัพท์ 0872445205
อีเมลล์ ruje666@gmail.com
โรงเรียน บ้านโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬาฟุตซอล พูดให้นักเรียนหลับได้
สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อน ๆ มีดีอะไรขอให้เผยแร่ด้วยนะครับ
  ชื่อ นายอัยกรณ์ ปัดสำราญ
โทรศัพท์ 087-8791262
E-mail : iyakorn1@gmail.com
โรงเรียนบ้านหนองการะโก
อ.แคนดง สพท.บุรีรัมย์ เขต 4
วิชาที่สอน สุขศึกษาและพลศึกษา,การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.3
ความสามารถพิเศษ ขับรถยนต์ได้
สิ่งที่ต้องการบอกเพื่อน จงพยายามเพื่อเด็กไทย
  ชื่อ บัณฑิต ปันเต
โทรศัพท์ 08-1997-8467
อีเมล์ panteNM@gmail.com
โรงเรียนดอนท้าววิทยา สพท.นม.1
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4 - ม.3
ความสามารถพิเศษ ถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหว
สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆ เทคโนโลยี ที่..โล ๆ หรือโหล ๆ..ต้องมีการพัฒนาเสมอ
  นางสุดสายชล ยิ้มวิลัย ชื่อเล่น หน่อย
โทรศัพท์ 086-8757269
อีเมล์ SudsaychalY69@gmail.com
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ความสามารถพิเศษ มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อน ๆ มีเวลาในการอบรมน้อยเกินไปเลยไม่รู้จักกันมาก
  ชื่อ นางกรรณิการ์ ภูมิภัก (ชื่อเล่น) จุ่น
โทรศัพท์ 083-7927112
อีเมล kannikar_pp@hotmail.com
โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สังกัด สพท.นม.2
วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3
ความสามารถพิเศษ นาฎศิลป์
สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆ อยากมาอบรมร่วมกันอีก
  ชื่อ นางเฉลิมรัตน์ ปลั่งกลาง ชื่อเล่น รัตน์
โทรศัพท์บ้าน 044-379526 มือถือ 0865858157
อีเมล์ charat60@thaimail.com
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วิชาที่สอน ภาษาไทยป.4 สังคม ป.4-6 สุข 4-6
ความสามารถพิเศษ ขับรถพาเพื่อนๆไปเที่ยว
สิ่งที่อยากบอกเพื่อนๆ คือโลกใบนี้แคบลง สร้างความดีเถอะเราด้วยการให้...
  
นายธีวรานนท์ ง่อนไธสง
โรงเรียนบ้านละโว้
ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษานครราชสีม เขต 7
ชื่อ นายธีวรานนท์ ง่อนไธสง
ชื่อเล่น : นนท์
อีเมลล์ : non7521@mail.com
ความสามารถพิเศษ : กีฬาวอลเลย์บอล ฟุตบอล
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4
: ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สิ่งที่อยากบอกเพื่อน : กลับบ้านแล้วอย่างลืมกันนะ มีอะไร ดีๆ ก็ เมลล์ หากันบ้าง คิดถึงทุกคนครับ

  
จันทร์จิรา วงษ์สมศรี - 19 ก.ค. 2552, 12:34 - ลบ
:: จันทร์จิรา จำงูเหลือม (มุก) ::
~ 089 0398756
____________ *_*! _______________

~ jjmuk239@gmail.com
~ jjmuk239@hotmail.com

~ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (อ.ปากช่อง) / สพท.นครราชสีมา เขต4

~ วิชาที่สอน
# คอมพิวเตอร์ ----> ป.1-ม.3
# วิทยาศาสต์ ----> ป.3
# สังคมศึกษา ฯ ---> ป.5-6
# แนะแนว ----> ป.4-6
# ชุมนุมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

~ ความสามาถรพิเศษ : ยังค้นพบไม่เจอเลย งงๆ อยู่ -_-!

~ สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อน : ท่านใดชอบธรรมชาติ ชอบเดินป่า ขอเชิญที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คั๊บ!
  นายกำพล เอื้อสามาลย์
เบอร์โทรศัพท์ 083-466-4224, 044-783773
อีเมล์ kumpolouasamal@gmail.com
วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2
โรงเรียนบ้านตลาดชัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ความสามารถ ศิลปะ กีฬา ตัดต่อวีดีโอ
สิ่งที่อยากบอก ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จ "ไม่มีอะไรที่ครูไทยทำไม่ได้"
  นายอภิชาติ ชึดนอก (อวบ)
โทร 085-4942808 / 044-613444
apigip@hotmail.com / apiaaa@thaimail.com
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา หมู่ 2 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3
ความสามารถพิเศษ ตัดต่อวีดิทัศน์
  ชื่อนายบุญเลิศ นาคเม้า
โทรศัพท์ 08-7243-0120
อีเมล์ boonlert91@Gmail.com
โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ สพท.นม.1
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3
ความสามารถพิเศษ ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆ เป็นครูต้องมีความอดทนสูงจึงจะประสบผลสำเร็จ
  นายศึกษา มุ่งดี
เบอร์โทร 08-61038667
อีเมล intelthailand009@gmail.com
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.2
โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ความสามาร เขียนแบบก่อสร้าง
สิ่งที่อยากบอก เดินทางมาไกลมากครับ
  ชื่อ นางสาวมาลี บุญไชย
โทรศัพท์ 08-1065-0853
อีเมล kroomalee@hotmail
โรงเรียนบ้านหมูสี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
วิชาที่สอน ภาษาไทย ,คอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์
สิ่งที่อยากบอกเพื่อน คงได้พบกันใหม่ เมื่อ Intel ใจดี จัดการอบรม อีก.........
  นางสาวปนัดดา เชื้อวงค์พรหม
ชื่อเล่น แป๋ว
โทรศัพท์ 085-4680067
อีเมล -
โรงเรียน ทับ 6 วิทยาคาร เทศบาลหนองน้ำใส อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 30140
วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ การใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กีฬาวอลเล่ย์บอล
สิ่งที่อยากบอกเพื่อน เจอกันอีกครั้งเมื่อชาติต้องการ
 
วิเชียร ขวดพุทรา - 19 ก.ค. 2552, 12:56 - ลบ

ชื่อนายวิเชียร ขวดพุทรา
ชื่อเล่น เต๋อ
โทรศัพท์ 044-922533,087-8787658
E-mail k.ter2745@gmail.com
โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)อ.พระทองคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต5
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์,สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่3
ความสามารถพิเศษ วิดีโอ
สิ่งที่อยากจะบอก สู้ต่อไปนะพี่น้อง!

  ายวรวุฒิ แปลงไลย์ - 19 ก.ค. 2552, 12:58 - ลบ

worawoote@gmail.com
ชื่อ นายวรวุฒิ แปลงไลย์
โทรศัพท์ 08-48301400
อีเมล์ worawoote@Gmail.com
โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ สพท.บุรีรัมย์ เขต 3
เว็บไซต์ โรงเรียน www.brm3.net/kokyang
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

  นางศิริลักษณ์ หาดี
เบอร์โทร 0895810788
อีเมลล์ : lux.th@hotmail.com
วิชาที่สอน : วิชาคอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1-2
โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ความสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ได้บานกลาง
สิ่งที่อยากบอก จงพยายามความสำเร็จจะมาถึงเรา
  นายชัยรัตน์ กรุมรัมย์
ชื่อเล่น นุ
โทรศัพท์ 084-3211592
E-mail : artflower_11@hotmail.com
วิชาที่สอน : ศิลปะ กับพละ
โรงเรียนบ้านลำนางรอง อำเภอโนนดินเเดง จ.บุรีรัมย์
สังกัด :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ความสามารถ : วาดรูป
สิ่งอยากจะบอก : อาจารย์คนไหนอยากได้รูปล้อบอกได้นะครับ ><__><
: คุณครูสู้ ๆๆๆ
 นายประเชิญ พิมพ์จันทึก (หนุ่ย)
โทรศัพท์ 087-6188464
อีเมล  chern0016@gmail.com
โรงเรียนบ้านพระพุทธ ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา สังกัด สพท.นม.2
วิชาที่สอน english language
ความสามารถพิเศษ- ประกอบ- ซ่อมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ปัญหาของการเสีย
สิ่งที่บอกเพื่อนๆ ขอให้ตั้งใจสอนนักเรียนตามแบบฉบับที่รับการอบรมนะครับ ห่วใยทุกคนครับ
  นายบุญเชิด รัตนดี
เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์แปดเก้าห้าแปดสามศูนย์ศูนย์แปดศูนย์
อีเมล์ sarorkarao@hotmail.com
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.6
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ความสามารถ ดนตรี กีฬา ไอที ฯลฯ
สิ่งที่อยากบอก
..ถึงเงินนั้น สำคัญสุด ดุจพระเจ้า แต่อย่าเอา มาเป็นเรื่อง เปลืองจริต
เงินไม่ใช่ ทุกอย่าง ทางชีวิต spirit ศรัทธา บูชา "ครู"
  นายชัชวาล มุ่งเอื้อมกลาง (ชัช)
Tel 087-2439490
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ สพท.บร.2
ความสามารถ คอมพิวเตอร์ กีฬาฟุตบอล พิธีกรโรงเรียน
สิ่งที่อยากบอก กำลังศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา มรภ.บร
ชอบท่องเที่ยว เพราะเป็นครูสังคมศึกษา
  ชื่อ-สกุล : นายชัยวิรัตน์ พิลึก
ชื่อเล่น : ชัย
โทรศัพท์ : 08-1307-0323
อีเมล์ : cpbeebee@gmail.com , cp_kung@hotmail.com
โรงเรียน : บ้านหนองละมั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่เว็บไซต์ : http://school.korat5.go.th/nlm (แวะมาเยี่ยมบ้างนะครับ)
วิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์ , การงานอาชีพและเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์ , แนะแนว , ลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ความสามารถพิเศษ : สามารถให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อมูลโรงเรียน , โรงเรียน , และคอมพิวเตอร์ครับ
สิ่งที่อยากบอกเพื่อน ๆ : ไม่มีใครที่แก่เกินเรียน และไม่มีใครเก่งกว่าใครเลยสำหรับคอมพิวเตอร์ครับ นำสิ่งที่เรารู้ส่งต่อให้กับผู้อื่นมีความสุขครับ....
  ชื่อ นายวิลัยศักดิ์ อาจทวีกุล
ชื่อเล่น แก๊บ
โทรศัพท์มือถือ 086-2606872
โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
วิชาที่สอน เทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
ความสามารถพิเศษ การใช้งานและซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อน การแสวงหาความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์สนุกมาก และไม่มีที่สิ้นสุด
  นายธีระพร ผิวพรรณ
เบอร์โทร 0810532389
โรงเรียนขามน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ความสามารถ คอมพิวเตอร์
สิ่งที่อยากบอก อยากได้หนังสือเกี่ยวกับการจัดทำexcel
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์
  ชื่อ นายอุทัยผิน เครือคำ
โทรศัพท์ 08-57679515
อีเมล์ kruphin@Gmail.com
p-masa@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
อ.พลับพลาชัยสพท.บุรีรัมย์ เขต 2
เว็บไซต์ โรงเรียน www.anubalbansadao.go.th
สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1-3
  ชื่อ-สกุล นางประคอง สุขสันต์ ชื่อเล่น คอง
โทรศัพท์ 08-9864-6151
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่บุรีรัมย์ เขต 3
วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพฯ ลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับชั้นที่สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อน ๆ พนมรุ้งมรดกโลก ทะเลอิสานเขื่อนลำนางรอง ยินดีต้อนรับเพื่อน gs ทุกคน
เว็บไซด์โรงเรียน www.maidaeng.co.cc
  ชื่อ-สกุล นางชนิกานต์ โชติจันทึก
ชื่อเล่น กานต์
เบอร์โทร 081 7899883
อีเมลล์ sita.kan@hotmail.com
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทย์ ป.1
โรงเรียนบ้านวังไทร อำเภอปากช่อง สพท.นม.เขต 4
ความสามารถพิเศษ ทำโปรแกรม e-book โปรแกรม MultiPointMouse
สิ่งที่อยากบอก เป็นครูต้องมีการพัฒนาตลอดชีวิต
  นายเจษฎา จุดาบุตร
เบอร์โทรศัพท์ 0821546203
อีเมล jesada10@gmail.com
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนบ้านคลอง ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต3
ความสามารถ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน สลักอักษรหินแกรนิต
คติ ทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุด
  ชื่อ วิรัตน์ จินันทุยา
โทรศัพท์มือถือ 0854929928
อีเมล์ intelthailand014@gmail.com
โรงเรียนบ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา) ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
วิชาที่สอน สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกาปีที่ 3
ความสามารถพิเศษ การเลี้ยงปลากินพืช
สิ่งที่อยากบอกเพื่อน...ความพยายาม..คือความสำเร็จ
 นายจุฑาเทพย์ จิตคติ
ขื่อเล่น หนอน
โทรศัพท์ 081-8785002
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
E-mail : Bourne4454@hotmail.com
วิชาที่รับผิดชอบ คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 พลศึกษาช่วงชั้นที่ 3
ความสามารถพิเศษ :: เป็นเพียงคนธรรมดาทั่วไปครับ
สิ่งที่อยากบอก : "อยากให้คุณครูทุกท่านทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มใจ เต็มเวลา และเต็มความสามารถ" You'll never walk alone.
 นางสาวมาลี บุญไชย
โทรศัพท์ 08-1065-0853
อีเมล kroomalee@hotmail
โรงเรียนบ้านหมูสี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
วิชาที่สอน ภาษาไทย ,คอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์
สิ่งที่อยากบอกเพื่อน คงได้พบกันใหม่ เมื่อ Intel ใจดี จัดการอบรม อีก.........
 นาย ชัชวาล การเพียร ชื่อเล่น แจ็ค
โทรศัพท์ 089-2867924
email-Jacky.3783@gmail.com
โรงเรียน นิคมพัฒนาสายโท ๑๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
สอนวิชา ดนตรี วิชา พุทธศาสนา วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
ความสามารถพิเศษ นั่งสมาธิ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆ ปัจปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ ผู้ปฏิบัติ ย่อมสามารถรู้ได้เฉพาะตน
 ลำพวน ฤทธิแก้ว
อีเมล์ krupuan@hotmail.com////krupuan1971@gmail.com
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยื เขต 1
สอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
ความสามารถพิเศษ อังกฤษ คอมพิวเตอร์ กีฬา
สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อน พูดดีนั้นประเสริฐ แต่ทำดีประเสริฐกว่า
 นายปองพล ศรีพล
โทรศัพท์ 0862562693
email- pongponsripon@gmail.com
โรงเรียน ชินวงศ์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
ความสามารถพิเศษ ไม่มีครับ
 นายเริงศักดิ์ แพพิพัฒน์ (ครูศักดิ์)
0897172573
krusak2@gmail.com
โรงเรียนบ้านแสลงโทน บุรีรัมย์เขต 2
สอน คอมพิวเตอร์ ป.1-ม3
ความสามารถพิเศษ ถ่ายภาพ
อยากบอกว่า ดีใจ
 นายนวขาน บัวบาน
มือถือ 0895792930
อีเมล์ wakharn2515@gmail.com
โรงเรียนอมรินทราวารี ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ป. 4- ม. 3
ความสามารถพิเศษ ใช้ทำอะไรก็ได้
อยากบอกว่า อยากขอบคุณโลกท่ยังหมุนอยู่ และรับรู้ว่าเธอยังฝัน วันเวลานั้นมาให้เราพบกัน ผ่านคืนวัน ผ่านเดือนเป็นเพื่อคุ้นเคย
อย่าหมดหวัง อย่า...สิ้นกำลังใจนะครับ
 นายรชฎ ชะรุมรัมย์
โทรศัพท์ 081-185-5619
อีเมลย์ rachajata@hotmail.com
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก สำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 4
วิชาที่สอน เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ )ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ความสามารถพิเศษ ตัดต่อวีดีโอ การสร้างวีดีโอคาราโอเกะ ให้กับนักร้อง
อยากเก่งและคล่องเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์
 นายอภิรัตน์ สัมฤทธิ (แจ็ค)
โทรศัพท์ 0868681961
e-mail aphirat2511@thaimail.com
โรงเรียน บ้านเสม้ดโคกตาล สพท.บร.1
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ป.4-ม.3
ความสามารถพิเศษ ไม่ค่อยจะมี
อยากบอกเพื่อน ๆ มาบุรีรัมย์เมื่อไหร่ เจอกันนะ
  นายเจษฎา จุดาบุตร
เบอร์โทรศัพท์ 0821546203
อีเมล jesada10@gmail.com
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนบ้านคลอง ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต3
ความสามารถ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน สลักอักษรหินแกรนิต
คติ ทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุด
 นางสาวปนัดดา เชื้อวงค์พรหม
ชื่อเล่น แป๋ว
โทรศัพท์ 085-4680067
อีเมล -
โรงเรียน ทับ 6 วิทยาคาร เทศบาลหนองน้ำใส อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 30140
วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ การใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กีฬาวอลเล่ย์บอล
สิ่งที่อยากบอกเพื่อน เจอกันอีกครั้งเมื่อชาติต้องการ
  
  
  
  

Comments