Cách tạo một website miễn phí từ Google site

đăng 06:19, 7 thg 11, 2011 bởi Thắng Pro Mr   [ đã cập nhật 06:45, 7 thg 11, 2011 ]
Google site
    Google site là một công cụ tuyệt với để tạo ra một Website. Với khả năng 100% miến phí, hỗ trợ tới 100MB, cùng với việc hỗ trợ SEO khá tốt, các công cụ tích hợp rất mạnh... nên sau khi sử dụng tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi khả năng của nó.

Tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để tạo một Website:

Bước 1
: Đăng ký 01 tài khoản của Google
-> Kích đây!

Bước 2: Create một Website
- Đăng nhập vào tài khoản vừa tạo -> Kích đây!
- Kích nút "Tạo", để tạo site


- Gõ vào tên Site muốn tạo. Vd: gsitesvietnam

- Kích vào dòng chữ "Chọn chủ đề", màn hình sẽ hiện ra các chủ đề săn có trong Google, bạn có thể chọn tùy ý

- Trường hợp, bạn chưa ưng ý, có thể "Duyệt qua thư viện để xem thêm", để xem các chủ đề khác để chọn
- Nhập mã số bảo  vệ, và kích vào nút "Tạo", để tạo site.

Bước 3: Tạo các trang con
- Kích vào biểu tượng Tạo trang mới

- Màn hình hiện ra, cho phép ta nhập tên của Trang con


- Tại đây có các tùy chọn:
    Chọn mẫu sử dụng, kiểu:
    + Trang web: Tạo trang web thông thường.
    + Thông báo: Tạo trang thông báo giống dạng Blog
    + Trang tổ chức tệp: Tạo trang danh sách các file.
    + Danh sách: Tạo các danh sách, có thể tùy biến của bạn

    Chọn vị trí:
    + Chọn vị trí đặt trang, có thể trang cấp cao nhất, hoặc là trang con của một trang nào.

Cứ như vậy các bạn tạo các trang ưa thích của mình!

Bước 4: Kết thúc các bước cơ bản để tạo một website.


Các bạn có thể xem thêm Video sau để học các tạo site, ở các bài sau tôi sẽ viết về các kỹ thuật cao hơn trong việc tạo Website của Google site.

Các tạo một Website trên Google site


Comments