Misiunea programului

Master Bologna acreditat ARACIS / Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Formarea de specialişti înalt calificaţi în domeniul serviciilor sociale de suport pentru grupurile de risc ridicat: persoane fără adăpost, victime ale traficului de fiinţe umane, victimele violenţei domestice, refugiaţi şi imigranţi, consumatori de drog, practicante ale sexului comercial, persoane infectate cu HIV/SIDA, persoane aflate în conflict cu legea, persoane vârstnice, criminalitate transfrontalieră, supravieţuitori ai dezastrelor naturale, etc. Curricula propusă include antropologia şi cercetarea socială a grupurilor de risc, sociologia corpului şi a riscurilor sociale, iniţiative private, perspective internaţionale în asistenţă socială, reglementări europene în domeniu.

Masterul îşi propune să dezvolte competenţe profesionale necesare atât în Serviciul Public de Asistenţă Socială, în organizaţiile non-guvernamentale cât şi companiile ce dezvoltă programe de responsabilitate socială. Competenţele obţinute sunt în concordanţă cu Cadrul European al Calificărilor. Absolvenţii de master vor putea lucra, în funcţie de cerere şi ofertă, şi în alte domenii conexe: servicii sociale în sectorul sanitar, servicii sociale în sectorul educaţional, servicii sociale în administraţia publică centrală şi locală, servicii sociale dezvoltate de sectorul non-guvernamental, responsabilitatea socială a companiilor, instituţii internaţionale (ex. Agenţiile ONU, Programe Europene, etc).

Colaborăm cu profesionişti din ţară şi străinătate, cu o contribuţie recunoscută în domeniul serviciilor de suport pentru grupurile de risc. 
Aceştia participă ca invitaţi la dezbateri organizate în cadrul Masterului dar şi la dezbaterile organizate de
Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Servicii Sociale care funcţionează în cadrul Facultăţii şi care a organizat următoarele evenimente ştiinţifice care s-au bucurat de sprijinul studenţilor: 
  • După gratii. Efectele încarcerării 
  • Eu sunt pozitiv. HIV pozitiv. Tu? 
  • Holocaust remember!
  • Capcana drogurilor 
  • Traficul de persoane şi sexul comercial
  • Violenţa domestică. Toleranţă zero
Atracţia dezbaterilor organizate de CCISS prin componenta de cercetare adresată studenţilor - Clubul de Asistenţă Socială, Probaţiune şi Grupuri de Risc constă în faptul că la dezbateri participă pe lângă personalităţi în domeniu şi beneficiari. Astfel am avut ca invitaţi care au dialogat cu studenţii: vieţaşi din penitenciarul Rahova, persoane infectate cu HIV/SIDA, consumatori de drog, supravieţuitori al Holocaustului, practicante ale sexului comercial, victime ale violenţei domestice (vezi http://sas.unibuc.ro, secţiunea ştiri). La seminarii organizăm vizite pe teren la instituţii şi centre speciale pentru grupurile de risc. 
Comments