Home

El lloc web original va ser creat en anglès per Fumiichiro Yamamoto, Ph.D., amb l'objectiu de difondre el coneixement sobre les bases moleculars i genètiques del sistema ABO. El lloc en català va ser preparat per l'Anna Fajardo sota la supervisió del Dr. Emili Cid.


Pel lloc web en anglès, siusplau, faci clic al següent link:
home


Pel lloc web en Italià, siusplau, faci clic al següent link:

Pel lloc web en espanyol, siusplau, faci clic al següent link:

Pel lloc web en japonès, siusplau, faci clic al següent link:


Paraules clau

Sistema de grup histo-sanguini ABO, sistema de grups sanguinis ABO, sistema ABO, sistema AB0, grups sanguinis ABO, grups sanguinis AB0, tipus sanguinis ABO, tipus sanguinis AB0, locus genètic ABO, gens ABO, ABO, AB0, glicosiltransferases A, glicosiltransferases B, glicosiltransferases, transferasa A, transferasa B, antígens de superfície cel·lular, antígens de carbohidrats, antígens d’oligosacàrids, oligosacàrids, antigen de complex de carbohidrats, complex de carbohidrats, antigen A, antigen B, antigen H, antígens dels glòbuls vermells, RBC, RBCs, antígens A/B, antígens ABH, glicolípid, glicosfingolípids, glicoproteïnes, oligosacàrids, glòbuls vermells, transfusió de sang, medicina transfusional, transplantació de teixit/òrgan/cel·lular, medicina transplantacional, immunohematologia, immunohematologia, immuno-hematologia, immunologia, genotipat ABO, ciències forenses, medicina legal, genètica humana, genètica de poblacions, evolució, enzimologia, glicobiologia, glicociències, gens humans, gens de primat, gen de ratolí, gens de porc, transferases alfa 1,3Gal(NAc), α1,3-galactosil transferasa, α1,3-GalNAc transferasa, base estructural, base genètica molecular de ABO, polimorfisme ABO, polimorfisme d’un únic nucleòtid, SNP, A, B, AB, O, A2, A3, Ax, B3, al·lels, subgrups dèbils, homo sapiens, gens AO de porc, cis-AB, B(A), gen cis-AB de ratolí, genotip ABO, fenotip ABO, metilació de DNA, transcripció, splicing alternatiu, aparell de Golgi, possible transferasa, GBGT1, GGTA1, A3GALT2, anticòs monoclonal, serà, lectines de planta, Fumi-ichiro Yamamoto, Fumiichiro Yamamoto, F. Yamamoto, Landsteiner, enzim, cinètica, especificitat de sucre, especificitat d’acceptor substrat, acceptors, donants, sucres, sucres-nucleòtid, enginyeria genètica, diferent susceptibilitat a malalties infeccioses, diferent susceptibilitat al càncer, alteracions en la glicosilació en el càncer, càncer de pàncrees, dietes, Peter D’Adamo, dietes segons el tipus sanguini, neurobiologia, Masahiko Nomi, personalitat, Institut Burnham, Institut Burnham per investigació mèdica, Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer, AABB, ISBT, dbRBC – Blood Group Antigen Gene Mutation Database (Bases de dades de mutacions de gens d’antígens de grups sanguinis), Anna Fajardo, Emili Cid


01. Introducció

02. Immunogenètica de la Histologia dels grups sanguinis ABO

03. Descobriment del sistema de grups sanguinis ABO

04. Antígens A i B

05. Transferases A i B

06. Clonació del cDNA de la transferasa A

07 Resultats de la hibridació de RNA (Northern blot)

08. cDNA dels al•lels A/B/O

09. Deducció de les seqüències aminoacídiques dels al•lels A/B/O

10. Polimorfismes de longitud de fragments de restricció (RFLP) (al•lels A/B davant l’al•lel O)

11. RFLP (al•lels A/O vs al•lel B)

12. El genotipat ABO de mostres de sang

13. Al•lels ABO (Al•lels A i B)

14. Al•lels ABO (Al•lels O)

15. Al•lels ABO (Subgrups al•lèlics A i B)

16. Al•lels ABO (cis-AB & al•lels B(A))

17. Al•lels ABO 2008

18. Al•lels ABO (BGAGMD)

19. Mutacions als al•lels ABO.

20. Anàlisis de transfecció

21. Els resultats de la transfecció (transferases A/B)

22. El resultats de la transfecció (al•lels A2 i A3)

23. Els resultats de la transfecció (al•lels O)

24. El resultats de la transfecció (Quimeres de les transferases A-B (--AA))

25. Els resultats de la transfecció (Quimeres de les transferases A-B (--BB))

26. Els resultats de la transfecció (Quimeres de les transferases A-B (--AB))

27. Els resultats de la transfecció (Quimeres de la transferasa A-B (--BA))

28. Els resultats de la transfecció (codó 268 de la transferasa A)

29.Especificitat de nucleòtid-sucre (codons 266-268 de la transferasa A)

30. Els resultats de la transfecció (codó 268 de la transferasa B)

31. Especificitat de nucleòtid-sucre (Codons 266 – 268 de la transferasa B)

32. Estructura tridimensional de la transferasa A

33. Seqüències homologues en altres espècies

34. Comparació de la seqüència del gen ABO amb primats

35. Evolució dels gens ABO en primats

36. Evolució dels gens ABO (2008)

37. Família de la transferasa alfa 1 – 3 Gal(NAc)

38. L’arbre filogenètic dels gens ABO i altres gens relacionats (2001)

39. Comparació de les seqüències parcials aminoacídiques (2001)

40. Arbre de l’evolució dels gens ABO i altres gens afins (2008)

41. Comparació parcial de les seqüències d’aminoàcids (2008)

42. Comparació parcial de la seqüència d’aminoàcids (Gens GGTA1)

43. Comparació parcial de la seqüència d’aminoàcids (Gens A3GALT2)

44. Comparació parcial de la seqüència d’aminoàcids (gens GBGT1)

45 Comparació parcial de la seqüència d’aminoàcids (gens ABO)

46. Comparació parcial de la seqüència d’aminoàcids (Gens GLT6D1)

47. Família de gens de glicosiltransferases

48. Expressió dels gens glicosiltransferases en els teixits humans

49. Anàlisi de l’expressió gènica de les glicosiltransferases per l’algoritme d’agrupació jeràrquica

50. Resum

51. Col•laboradors

Apèndixs
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-24844510-2]);
_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();