NarzędziaWitaj w Centralnym Magazynie Grupy - handlujemy24.pl
Strefa magazyn PRZYCHÓD/ROZCHÓD dla towarów z Grupy - Narzędzia

Tu z pozycji tej witryny, jeśli posiadasz stosowne uprawnienia handlujesz w Grupie - Narzędzia. Jeśli nie posiadasz uprawnień w celu ich uzyskania wypełnij poniższy formularz rejestracyjny i oczekuj dalszych instrukcji z Grupy.

Mapa handlowa - Grupa - handlujemy24.pl. Demo. Kliknij aby zaktualizować.


Jeśli chcesz dokonać Odbioru - zakupu lub chcesz poprzez Dostawę - realizować własną sprzedaż Narzędzi, wybierz strefę, magazyn, asortyment, produkt i zgodnie z procedurą dostaw lub odbiorów, jeśli posiadasz uprawnienia - dopełnij formalności - uruchom procedurę wprowadzania danych dla kupna lub sprzedaży Narzędzi.
Wprowadzając dane pamiętaj...!
Wprowadzaj dane rozważnie i stale kontroluj ich poprawność.
Popełniony błąd, a nie skorygowany na czas, może wygenerować nie tylko dla Ciebie ale i dla całej Grupy trudne do oszacowania straty.

Wybierz z listy "Strefa magazynów" Grupę towarową i postępując zgodnie z przyjętymi dla Grupy zasadami handlowania uruchom procedury.
Pamiętaj wybierasz tylko tę lub te Grupy, które są dla Ciebie widoczne, bo widoczne są tylko te udostępnione i widoczne jedynie dla Ciebie.

Jeśli chcesz poszerzyć własne oddziaływanie w rynek, czyli jeśli chcesz poszerzyć zakres dostępnych magazynów lub dostępnego asortymentu, musisz o taki zakres dostępu wystąpić.
W tym celu skontaktuj się z Admin systemu lub wypełnij poniższy formularz rejestracyjny.

GRUPA NARZĘDZIA - BAZA DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW NARZĘDZI Jeśli jesteś DOSTAWCĄ lub ODBIORCĄ narzędzi dołącz do Grupy handlującej narzędziami, w tym celu wypełnij formularz i czekaj na dalsze instrukcje.

Struktura - Narzędzia

Comments