Schule‎ > ‎

Klassen

In unserer Schule lernen 155 Kinder in 8 Klassen.
 
Klasse 1a:             18 Schüler
Klasse 1b:             18 Schüler
Klasse 2a:              18 Schüler 
Klasse 2b:              18 Schüler
Klasse 3a:              22 Schüler
Klasse 3b:              22 Schüler
Klasse 4a:              16 Schüler  
Klasse 4b:              18 Schüler