-วิเชียรมาศ

วิเชียรมาศ
 

แมววิเชียรมาศหรือแมวแต้มสีครั่ง(SealPoint)เป็นแมวไทยที่ชาวต่างประเทศรู้จักในนามของ

   ไซแอมมีสแคต(SiameseCat)เป็นแมวที่มีชื่อเสียงและนิยมเลี้ยงแพร่หลายในต่างประเทศ

   คนไทยในสมัยโบราณมักเลี้ยงไว้ในราชสำนักหรือตามบ้านเจ้านาย ชาวบ้านธรรมดาไม่มีโอกาส

   ได้เลี้ยงเพราะถือว่าเป็นแมวที่นำโชคลาภ ให้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

   ลักษณะของแมววิเชียรมาศ

   ลำตัวและหาง : แมววิเชียรมาศมีรูปร่างขนาดปานกลาง(ขนาดพอๆ กับแมวขนสั้นทั่วไป) ร่างกาย

   ได้สัดส่วนเหมาะสม สะโอดสะองอ้อนแอ้นลำตัวยาวคอยาวระหงขนยาวบางได้ส่วน ขาหลังยาวกว่าขาหน้าเล็กน้อยทำให้เวลาเดินส่วนหลังลาดเอียง

   ขึ้นเล็กน้อยเวลาเคลื่อนไหวจะเห็นกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ รูปเท้าเรียวเล็กและฝ่าเท้าอวบ เมื่อมองจากด้านบนทุกส่วนของร่างกายต้องไม่กว้างกว่าซี่โครง

   และซี่โคร จะต้องไม่บานจนกว้างกว่าไหล่ หางยาวเรียวความยาวของหางควรเท่ากับระยะวัดจากโคนไปยังจุดที่คอต่อกับไหล่ ปลายหางจะต้องชี้ตรง

   หัวและหู : หัวยาวเป็นรูปลิ่มหรือสามเหลี่ยมส่วนกว้างของลิ่มเป็นที่ตั้งของหู ๒ ข้างซึ่งอยู่เหนือมุมขากรรไกรส่วนแคบคือจมูกมีลักษณะเป็นรูปลิ่ม

   ปลายตัด ความยาวของหัวควรเท่ากับ ๑ ๑/๓ของความกว้างที่ส่วนกว้างที่สุดของลิ่ม(ส่วนที่ตั้งอยู่ของหลังหู)กระโหลกแบนส่วนหลังของกระโหลก

   ตั้งอยู่หลังหูกระดูกบริเวณใต้ตาจะต้องไม่แคบคางอยู่ในแนวเดียวกับขอบจมูกแนวที่ลากจากกึ่งกลางหน้าผากไปยังจมูกควรจะเป็นเส้นตรง หูใหญ่

่   เปิดกว้าง ฐานมีขนอยู่ภายในเพียงเล็กน้อยเน้นส่วนของลิ่มแต่ไม่แผ่แบบหูลา

    ฟันล่างและฟันบน : ขบกันเกือบเป็นเส้นตรง ไม่มีลักษณะของริมฝีปากยื่นล้ำคางมาก

    ตา : สีฟ้าเป็นประกาย แจ่มใส ดวงตาเรียวชี้ไปทางปลายจมูก มุมตาด้านล่างต่ำกว่ามุมตา ด้านบนสีของตาดำเป็นสีนิลคราม ในส่วนลึกของตา

   เมื่อสะท้อนออกมาเป็นสีน้ำเงิน

    ขน : ขนสั้นเรียบเป็นมันแนบกับลำตัว ละเอียดแน่นและนุ่มแต่ไม่ฟู

    สีลำตัว : ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนแกมเหลืองจางๆ (ฝรั่งเรียกสีเหมือนลูกกวางอ่อน) ไม่ใช่สีครีมหรือสีงาช้างขณะเป็นลูกแมวจะมีสีลำตัวอ่อนกว่า

  และจะมีสีเข้มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

    แต้ม :  แต้มสีน้ำตาลไหม้หรือสีครั่งบนตัว ๙ แห่ง คือ หู หน้า ขาหางและอวัยวะเพศ แต้มที่หน้าเหมือนหน้ากาจะต้องเชื่อมระหว่างหูทั้ง ๒ ข้าง

  ยกเว้นในลูกแมว แต้มที่หน้าจะอยู่เพียงที่หน้าเท่านั้นไม่เลยไปถึงลำคอหรือบนหัวที่บริเวณหน้าหู บนหัวด้านล่างของแต้มต้องเป็นสีเดียวกับลำตัว

  แต้มที่หางต้องเป็นสีเข้มตลอด ไม่มีรอยจุดสีขาว หรือเป็นวงสีจาง และต้องไม่มีลายทางที่ต้นขาหรือเอว

    สภาพทั่วไป  : สภาพร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป ควรมีหุ่นเป็นแมวนักกล้าม

    ลักษณะด้อย  : จุดสีเข้มบริเวณท้อง ยกเว้นแมวที่เพิ่งเลี้ยงลูกมา หางด้วนและหางขอดหักมาก ตาบอด หรืออวัยวะไม่ครบบริบูรณ์

    นิสัย ฉลาด ปราดเปรียว ร่าเริง ซุกซน ชอบสนุก ฝึกหัดง่ายรักบ้าน รักเจ้าของ ช่างประจบ เป็นตัวของตัวเองฝรั่งได้มีการคัดเลือกและผสม

   แมววิเชียรมาศกับแมวไทยอื่นๆได้แมวที่มีสีขนและแต้มสีต่างๆเช่น แต้มสีฟ้าแต้มสีน้ำตาล แต้มสีกลีบบัว และได้จัดแมวเหล่านี้ไว้ใน

   กลุ่มแมวไทยด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments