Ursynów

 • Wsparcie prac zmierzających do odciążenia ul. Puławskiej przez pilne wyprowadzenie projektowanej trasy NS od lotniska Okęcie na południe.
 • Przebudowa ul. Poleczki oraz wsparcie działań na rzecz budowy wiaduktu nad torami kolejowymi.
 • Wspólne z Mokotowem dokończenie budowy brakującego odcinka Al. KEN w kierunku Mokotowa.
 • Poszerzenie ul. Płaskowickiej na odcinku od ul. Puławskiej do ronda na styku ul. Płaskowickiej i Pileckiego.
 • Dokończenie budowy ul. Pileckiego na odcinku od ronda, na styku ulic Płaskowicka - Pileckiego w kierunku do ul. Belgradzkiej.
 • Przedłużenie ul. Wełnianej do ul. Stryjeńskich.
 • Budowa nowoprojektowanej ul. Kabackiej na odcinku od Al. KEN do ul. Zaruby.
 • Budowa parkingu postojowego dla osób przyjeżdżających do Lasu Kabackiego.
 • Nadbudowa parkingów kolejnymi poziomami w celu zwiększenia liczby miejsc parkingowych.
 • Dokończenie drugiego pasma ul. Rosoła do planowanej ul. Rosnowskiego.
 • Wspólnie z Wilanowem prace na rzeczy szybkiej budowy połączenia Kabat z Powsinem ulicą Rosnowskiego.
 • Uzbrojenie w kanalizację oraz utwardzenie ulic na zielonym Ursynowie.
 • Wsparcie dla dążeń ZOZ w budowie Ursynowskiego Centrum Rehabilitacji Zdrowotnej przy ul. Zamiany (w ramach funduszy UE).
 • Dążenie do stworzenia lokalnego centrum dzielnicy (usługi, rozrywka, kultura, sztuka, integracja) w rejonie Multikina i siedziby urzędu dzielnicy.
 • Stworzenie wieloletniego programu ochrony środowiska dla zachowania sąsiedztwa Lasu Kabackiego i przyległych do niego obszarów.
 • Ochrona skwerów i zieleni wewnątrzosiedlowej przed zmianami funkcji (zabudową).
 • Zaadaptowanie terenów w okolicach tzw. Góry Trzech Szczytów (Górki Kazurki) na Park Wyżyny (stanowiące naturalną strefę ochronną Lasu Kabackiego).
 • Budowa parków między ulicami Przy Bażantarni i Jeżewskiego oraz w obrębie Kopy Cwila.
 • Uporządkowanie na terenie całej dzielnicy trwałej zieleni licznych skwerów wraz z małymi formami architektury.
 • Kontynuacja programu rekultywacji stawów i oczek wodnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego z uwydatnieniem ich walorów przyrodniczych, a jednocześnie zapobieżeniem ich wylewaniu.
 • Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych stanowiących zaczątek przyszłych "miejsc magicznych Ursynowa".
 • Wsparcie dla prac konserwatorskich i remontowych oraz programów udostępniania historycznych obiektów umiejscowionych na terenie dzielnicy.
 • Utworzenie Ursynowskiego Centrum Kultury, usytuowanego tak aby konsolidowało społeczność ursynowską prowadząc misyjną i komercyjną działalność kulturalną, rozrywkową i edukacyjną.
 • Udział dzielnicy w projektach pilotażowych udostępniania różnych usług, np. E-administracji.
Comments