คำนำ

                                              รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์  ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และหวังว่ารายงานเล่มนี้คงจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่ได้พบเห็นบ้างไม่มากก็น้อยและหวังว่าคงจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                               13/09/11
                                                                                                                                                                                                                จัดทำโดย
                                                                                                                                                                                                             สุพัตรา    ทาเตจ๊ะ
                                                                                                                                                                                                                  และคณะ
 

หน้าเว็บย่อย (1): เนื้อหา
Comments