Házhoz szállítási feltételek

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT1.
 A házhoz szállítás a vásárló és az eladó közötti megállapodás alapján, az adott árut az előrre megbeszélt napon és időpontban kell létrehozni. A megegyezés módja személyesen, vagy ha erre nincs lehetőség akkor telefonon vagy E-mailen keresztül is történhet.

2.  Az eladó felelőssége, hogy a termék a szállítás során ne sérüljön meg. Abban az esetben ha termék károsodott a szállítás folyamán, úgy azt az eladó köteles kicserélnie egy másik, de ugyan olyan hibátlan termékre, majd azt újból szállítania a vásárlónak, a már megbeszélt helyre. Ez esetben (hibás áru kicserélésénél) az eladó nem kérhet újbóli szállítási díjat a vásárlótól, hisz az áru károsodása nem a vevő hibájából történt.

3.  A vásárló amennyiben személyesen nem tekinti meg a terméket és mégis rendelést ad le az eladó felé szállítási megállapodással, tisztában kell lennie azzal, hogy a termék esetlegesen nem nyeri el a tetszését, mondván, hogy a termék nem olyan tetszetős, mint a terméket reklámozó katalógusban. A vásárlónak ebben az esetben ugyan nem kötelessége átvennie az árut, ám a szállítási díjat -mint minden  egyéb árusító boltban felmerülő  szállítási költséget- a vevő  nem kérheti vissza az eladótól,  akár megvalósult a vásárlás akár nem. Ezért a vásárló figyelmesen, a termékleírás (termék mérete, súllya, külalakja stb.) elolvasása után és a termékről készült fényképek megtekintése után  hozzon csak döntést hogy a vásárlást valóban meg szeretné-e valósítani!

4.  A szállítási díjat még a vásárlás létrejötte előtt kell az eladó részére átutalni a feltüntetett bankszámlaszámra.* (lap alján található)

5. A vásárló amennyiben személyesen, a helyszínen történő vásárlást követően igényli a vásárolt termék házhoz szállítását, ebben az esetben a szállítást nem köteles a vásárló előrre kifizetni, vagyis a szállítás vagy az előrre megbeszélt időpontban és a helyszínen kifizetett szállítási díj ellenében jön létre, vagy a szállított termék lerakodásánál.

6. Ha az eladó nem teljesíti a szállítást a megbeszélt időre, mert a szállítás lebonyolítása természeti csapás miatt akadályba ütközik (például hótorlasz, természeti csapás, árvíz súlytotta övezet megközelíthetetlensége, katasztrófa, jégeső okozta úttorlasz, stb...), úgy az eladó köteles az előllegként átutalt összeget visszafizetni a vásárlónak, amennyiben a vásárló visszamondja a termék megrendelését mondván, hogy nem tud a termékre több időt várni.

7. A vásárlónak joga van bármikor visszamondani a megrendelést, még akkor is, ha a szállítási díjat már átutalta az eladónak. Ekkor az eladó haladéktalanul köteles visszautalnia a szállítási díjat a bizonytalan vásárlónak. Az ezzel járó vissza utalásnál felmerülő járulékos költséget az eladónak jogában áll levonni a vissza utalandó összegből, továbbá az eladó bánatpénzt is levonhat, mely maximum mindent egybevéve 500.-Ft -ot foglalhat magában, munkadíj járulék címen.

8. A termék teljes egészében való kifizetése a szállítás letrejöttének befejeztekor, a szállított termék átvételénél, annak közvetlen kirakodása után történik.

9. Mint minden árusító boltban, az eladó nem fogad el reklemációt a vásárlás után! Ezért az eladó vizsgálja át a terméket az átadás időpontjában, nem hiányzik-e valamelyik darabja a terméknek, és biztosan a kívánt terméket kapta-e meg.

10. A szállításhoz megadott címet, nevet és telefonszámot az eladó a vásárló jóváhagyása nélkül nem adhatja tovább egyéb kívül álló reklám cégeknek!

11. A hibásan kitöltött számlaszám miatti sikertelen átutalás következtében létrejött kárért nem a címzett a felelős. Ebből következtetve ha a vásárló téves bankszámlaszámra utalja át a házhozszállítás költségét, az adandó kár értéke nem az eladót terheli! Ezért a vásárló igen pontosan, körültekintően írja be a bankszámla számokat az azoknak kijelölt rublikákba. Az vásárló az átutalásnál a számlára feltétlenül tüntesse fel : szállítási költség kifizetése. Illetve zárójelbe a vezeték és keresztnevét az azonosítás végett.

12. A szállítási díj sikeres átutalása után az eladónak kötelessége felvennie a kapcsolatot a vásárlóval a szállítás lebonyolítása végett.

***************************************************************************************************************************************

Vásárlói tájékoztató

Ezen a honlapon regisztráció nélkül is böngészhet, azaz ismerkedhet termékeinkkel és árainkkal. A bal oldali menüpontok segítségével minden információt könnyedén és gyorsan elérhet. Ha vásárolni szeretne, nem szükséges regisztrálnia magát, csak a rendelési űrlapban kell megadnia nevét, telefonszámát illetve szállítási adatait. Ez Önnek kényelmes, mert nem kell hosszadalmas regisztráción és visszaigazoláson átesnie, mire eljut a rendelésig. Az áru tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével illetve az eladó azon rendelés visszaigazolásával 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre. A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt 24 órával a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége a termékre nézve nincs, és az eladó 30 napon belül köteles visszautalni a házhozszállatási díjat bankszámlaszámon keresztül, ám ilyenkor az eladó a visszautalanó fuvarköltségből bánatpénzt vonhat le, mely nem haladhatja meg az 500.-Ft ot. A lemondást telefonon (vagy személyesen), illetve E-mailben egyaránt szükséges bejelenteni adatnyilvántartás végett.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.
A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az eladó nem iktatja.

Az ártáblázatban feltüntetett árak a termékek vételára. A termékek mellett szereplő vételárak amennyiben megváltoznak a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön akkor is azt az árat fizeti, melyet megrendeléskor látott az oldalon az ár táblázatban. Lakosság számára korlátozott (maximum 4 darab garnitúra) mennyiségben állunk rendelkezésre, míg felvásárlóinknak, boltoknak korlátlan tételekben tudunk vásárlást biztosítani, akár hosszútávú szerződéskötéssel is. Azonban mind a lakosságnak, mind a felvásárló cégeknek tudniuk kell, hogy termékeink árusítására szóló szabályzatunk szerint, az áruk nem képzik az alku tárgyát, illetve nem számítunk be cseretermékeket sem.

A vételár kiegyenlítése és a szállítás az alábbi módon történik: 
- Magyarország területén előlleget nem kérünk, ám a szállítási díjat szíveskedjen előrre átutalni bankszámlaszámunkra.* (az átutalt összeg megérkezéséről az Ön által rendeléskor megadott E-mail címre értesítést küldünk)
A szállítás díja megyénként és városonként változó.
A szállítási idő normális esetben (ha a szállítás nem ütközik akadályokba például természeti csapás, úttorlasz, hóakadály, baleset stb...) 2-30 munkanap a rendelés leadásától számítva.

***************************************************************************************************************************************

Külföldi rendelés


Külföldi megrendelésre is nyújtunk lehetőséget, kérjük erre vonatkozó kérését a megrendelés során az "egyéb megjegyzéseim"  mezőben és egy E-mailben külön is jelezze! E-mailes egyeztetés után, az ellenérték és a szállítási költség átutalásának beérkezése után a megrendelés kézbesítése ilyen esetekben 60 napot is igénybe vehet!

A vevő a termék átvételét követő három munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint. 
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (szállítási költség). A vevő elállása esetén az eladó az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. 
FIGYELEM! Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan és használatlan termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat!

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhozszállítással igényelt termék megrendelésekre és vásárlásokra megadott adatokat (név, cím, E-mail cím, telefonszám, IP cím, rendelési megbízások) a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében 1 évig tároljuk., ám azt tovább semmiképp sem adjuk a vásárló beleegyezése nélkül ! Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.


*Bankszámla számunk:

K&H  10402764 - 81485349 - 54521005

Kérjük, a számlaszámot pontosan, figyelmesen írják be a számla rublikáiba, hiszen elég egyetlen hibás szám ahhoz hogy az összeg téves helyre kerüljön! Ilyen esetekért felelősséget nem tudunk vállalni. Megértésésüket köszönjük!


Comments