პროექტი


1. პროექტის სახელი: გრიგოლ ორბელიანის
ცხოვრება და შემოქმედება

2. პროექტის მიზანი:  მოსწავლეები გაეცნობიან პოეტის პირად ცხოვრებასა და შემოქმედებას.  ეცნობიან საქართველოს გმირულ წარსულს. როდის და როგორ გავლენას ახდენდნენ გარეშე მტრები, საქართველოსა და ქართველ ხალხზე.  

3. პროექტის აღწერა: მოსწავლეები გაეცნობიან პოეტის პირად ცხოვრებასა და შემოქმედებას. მოიძიებენ ვიდეო და ფოტო მასალას. წაიკითხავენ და მოაწყობენ დისკუსიას პოეტის ბიოგრაფიასა და შემოქმედებაზე.  შექმნიან ესეებს,ნახატებს  მოსწავლეები მოიძიებენ და ისწავლიან პოეტის პოემებს და პროზაულ ნაწერებს:ლიტერატურული წერილები,
მოგონებები,სიტყვები,
ჩაწერილი მოგონებები,დღიურები და ჩანაწერები,პირადი წერილები.ეს მასალა თავსდება პროექტის ვებ გალერეაშიც.სასწავლო პროცესის განმავლობაში შესრულებული კვლევების შემდეგ ეწყობა ექსკურსია,სადაც მოსწავლეები ჩაატარებენ კვლევას,იღებენ ფოტოებს და ათავსებენ ვებ-გალერეაში.გამოიკვლევენ პოეტის გავლენას ქართულ ლიტერატურაში,ისტორიაში. მოეწყობა მოსწავლეების მიერ პოეტის ხელოვნების ნიმუშებისა და ფოტო გამოფენა

4. მოსწავლეთა ასაკი: 12-14,15-18/VII-VIII;IX-XII; წელი.

5. ვადები: სასწავლო წლის ბოლომდე.

6. პროექტის შესაძლო აქტივობები: დამხმარე ლიტერატურის მოძიება,მასალის მოძიება ინტერნეტის საშუალებით,დისკუსიის გამართვა მოძიებულ მასალებზე.ჯგუფური მუშაობები კითხვების დასმით, საკითხში ჩაღრმავება,პრეზენტაცია.შთაბეჭდილებების გაზიარება.ელ.ვერსიის შედგენა,კითხვარის შედსგენა,სკოლაში გამოფენის მოწყობა.

7. მოსალოდნელი შედეგები: მოსწავლეებმა შესაძლოა გააკეთონ ალბომი,ბუკლეტი,ვებ-გვერდი,ბლოგი,ელ.ჟურნალი,ჩანახატი,ესეები.მათ გამოუმუშავდებათ კვლევა-ძიების,დამატებით ლიტერატურაზე მუშაობის,მასალის კომპიუტერულად დამუშავების,ჯგუფურად მუსაობის უნარ ჩვევა. უკეთ გაეცნობიან საკუთარი ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობას. კარგად გაეცნობიან პოეტის ბიოგრაფიას და შემოქმედებას.შესაძლოა სურათების,ნახატების,ალბომის და ვებ-ბლოგის შექმნა.   
8.პროექტისათვის საჭირო ძირითადი რესურსები:
კომპიუტერი,პროექტორი, დამხმარე ლიტერატურა,მძღოლი,ავტობუსი,ფლეფჩარტი.
8. საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი:
ისტორიასთან და ისტ–თან. მოსწავლეები უკეთ გაეცნობიან პოეტის ბიოგრაფიასა და შემოქმედებას.შეიქმნება ბლოგი პროექტის შესახებ,სკოლაში მოეწყობა მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა.მოსწავლეები მოამზადებენ პრეზენტაციებს პოეტის ბიოგრაფიასა და შემოქმედებაზე,რათა მოხდეს გაცნობა იმ ადამიანებისთვისაც,ვინც არ არიან ამ პროექტში ჩაბმულნი.ასევე გააცნობენ თავის თანატოლებს ინტერნეტის საშუალებით თავიაანთ პროექტს. ამ პროექტისა ვადა სკოლებში მოწყობილი გამოფენების მნახველები გაიღრმავებენ ცოდნას ორბელიანის ქართული მემკვიდრეობის შესახებ,მეტად გაუფრთხილდებიან და შეიყვარებენ მის მემკვიდრეობას.

9. პროექტის ხელმძღვანელი: იზოლდა დევიძე

10. ხელმძღვანელის ელ.ფოსტა: devidzeiza@gmail.comგრიგოლ ორბელიანი

გრიგოლ ორბელიანი