Gregoriaans Koor van Leuven

Het Gregoriaans Koor van Leuven, sedert zijn stichting in 1980 gedirigeerd door Frans Mariman, heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren tot het bewaren en herwaarderen van de gregoriaanse muziek. Bij het zingen wordt een grondige aandacht besteed aan het specifiek gregoriaans ritme, aan het ontleden van de modi, de dirigeertechniek en vooral aan de laatste ontwikkelingen in de studie van de neumen. Met die betrachting voor ogen wonen meerdere van haar leden geregeld gregoriaanse studieweken bij waar gezaghebbende specialisten zoals Dom E. Cardine (+), E.H. Levron, M.C. Billecocq, Dom G. Joppich, Dom J.B. Goeschl, e.a. de resultaten doceren van hun semiologische studies. Hierin zoeken zij naar de betekenis van de eerste gregoriaanse neumennotatie uit de vele eensluidende handschriften van negende, tiende en elfde eeuw, met haar rijke nuances. Het koor poogt het gregoriaans te benaderen volgens de aanduidingen van deze oudste handschriften om op die manier het gregoriaans een nieuwe toekomst te geven.

Op basis van deze benadering realiseerde het koor begin 1986 een eerste langspeelplaat met gezangen uit de Commune Sanctorum. In 1994 volgde de cd Splendor Gregorianus, met gezangen van de belangrijkste feestdagen van het kerkelijk jaar, van advent, kersttijd, vasten tot de paastijd. In het voorjaar van 1999 werd een tweede cd opgenomen, gewijd aan de Kerstmetten.

Het Gregoriaans Koor van Leuven is niet verbonden aan een bepaalde parochiekerk, maar verschillende koorleden zingen of dirigeren gregoriaans in bestaande koren. Zingen in het Gregoriaans Koor van Leuven is voor de leden een gelegenheid om zich te herbronnen op het gebied van interpretatie van het gregoriaans. Studiewerk en praktische uitvoering gaan er samen. De meeste koorleden hebben de intensieve, driejarige cursus gregoriaans gevolgd aan het Centrum Gregoriaans, gevestigd in de oude abdij van Drongen; enkelen zijn docent aan het Centrum Gregoriaans (Drongen) en de Académie du chant grégorien (Koekelberg).

Het Graduale Triplex (Solesmes) is het basiswerkboek waaruit de interpretaties opgebouwd worden, aangevuld met gezangen uit het antifonarium. Soms wordt de gedrukte melodie licht gewijzigd, rekening houdend met de melodische restituties van specialisten als Kees Pouderoyen, Fred Scheyderberg (+) en Wim van Gerven (+). De gregoriaanse gezangen komen het best tot hun recht in een liturgische context. Maar zij worden door het Gregoriaans Koor van Leuven ook concertant gebracht, eventueel in combinatie met polyfonie, orgel of poëzie.

.