แบบบ้านประหยัดพลังงาน

โพสต์17 ม.ค. 2555 20:50โดยsurapong k
https://yotathai.box.com/shared/sjzxmktmbozvvc04xji2

http://civiltechno16.blogspot.com/ 

แบบบ้านจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบบ้านประหยัดพลังงานที่ชนะเลิศการประกวด จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.แบบบ้านโมเดิร์นลาว
2.แบบบ้านไม้ใต้ร่ม
3.แบบบ้านปีกผีเสื้อ


แบบบ้านประหยัดพลังงาน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 3 แบบ

แบบบ้านประหยัดพลังงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบที่ 1
แบบบ้านประหยัดพลังงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบที่ 2
แบบบ้านประหยัดพลังงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบที่ 3

แบบบ้านประหยัดพลังงาน จากจุฬาฯ แบบที่ 4

แบบบ้านประหยัดพลังงาน จากจุฬาฯ แบบที่ 4

แบบสถาปัตย์
แบบโครงสร้าง
แบบไฟฟ้า
แบบสุขาภิบาล

แบบบ้านประหยัดพลังงาน จากจุฬาฯ แบบที่ 3

แบบบ้านประหยัดพลังงาน จากจุฬาฯ แบบที่ 3
แบบสถาปัตย์
แบบโครงสร้าง
แบบไฟฟ้า
แบบสุขาภิบาล
กรอบแบบ

แบบบ้านประหยัดพลังงาน จากจุฬาฯ แบบที่ 2


ดาวน์์โหลดไ้ดัเลย เป็นไฟล์ auto cad
แบบสุขาภิบาล
แบบโครงสร้าง
แบบสถาปัตย์
แบบไฟฟ้า

แบบบ้านประหยัดพลังงาน จากจุฬาฯ แบบที่ 1

แบบที่ 1
แบบบ้านประหยัดพลังงาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นไฟล์ CAD

Comments